Кыргыз Республикасынын саламаттык

сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине

караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

kg ru

Бюджеттин аткарылышы

2018

Информация о финансировании организаций здравоохранения работающих в системе Единого плательщика за Исполнение бюджета за 2018 год

2019

Информация о финансировании организаций здравоохранения работающих в системе Единого плательщика за Исполнение бюджета за 2019 год

2020

Информация о финансировании организаций здравоохранения работающих в системе Единого плательщика за Исполнение бюджета за 2020 год

2021

Информация о финансировании организаций здравоохранения работающих в системе Единого плательщика за Исполнение бюджета за 2021 год