Ош областынын жана Ош шаарынын Саламаттык сактоо мекемелеринин 2017-жылдын 7 айлык жыйынтыгы жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фондунун бюджетинин долбоорун талкуулоо

21-8-2017

2017-жылдын 18-августунда Бирдиктүү төлөөчү системасында иштешкен Ош областынын жана Ош шаарынын Саламаттык сактоо мекемелеринин 2017-жылдын 7 айлык жыйынтыгы жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фондунун бюджетинин долбоорун талкуулоо боюнча ММК Фондунун Ош аймактык башкармалыгында директор М.К.Омокеевдин катышуусунда чогулуш болуп өттү. ЧогулушкаОшобластынынжана Ощ шаарынын Cаламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери жана башкы эсепчилери катышышты. Чогулушта Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фондунун Ош аймактык башкармалыгынын директорунун орун басары Д.Т.Турсунбекова ССУнын ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат айтып өттү. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фондунун бюджетинин долбоору кызуу талкууланып, кеңири түшүнүк берилди. Ошондой эле, кечиктирилгис медициналык жардам көрсөтүү бөлүмү (КМЖКБ) жана балдардын кыска мөөнөттүү/бир күндүк ооруканада болуусу (ОКП) бөлмөлөрү боюнча да маалыматты айтты. Чогулушта ССУ жетекчилери жана башкы эсепчилер тарабынан берилген ар кандай түшүнүксүз суроолорго жооптор берилди.