2017- жылдын 14- ноябрында саламаттык сактоо тармагынын башкаруу боюнча Координациялык кенештин отуруму болуп өттү.

5-12-2017

2017- жылдын 14- ноябрында Ысык- Көл областынын саламаттыкты сактоо тармагын башкаруу боюнча боюнча координациялык кенештин отуруму өттү. Отурумда Ысык- Көл областык саламаттыкты сактоо мекемелеринин 9 айдын ишмердүүлүгү жыйынтыкталды. Отурум Милдетүү медициналык камсыдандыруу Фонду аркылуу артыкчылыктуу категориядагы бейтаптарды амбулаториялык шартта дары- дармек менен камсыздандыруунун мамлекеттик Программасынын алкагында 2017- жылга каралган каражатты толук өздөштүрүүгө көнүл бурулду.