Ош областынын жана Ош шаардык саламаттык сактоо мекемелерин жетекчилеринин орун басарлары жана операторлору менен биргеликте талкуу жүргүзүү.

20-12-2017

2017-жылдын 19-декабрында Бирдиктүү төлөөчү системасында келишимдин негизинде иштешкен Ош областынын жана Ош шаардык саламаттык сактоо мекемелерине, ММК Фондунун Ош аймактык башкармалыгынын директорунун орун басары Д.Турсунбекова жана маалымат менен камсыздоо секторунун башчысы З.Бөдөнов тарабынан жыйындар залында чогулуш өткөрүлдү. Саламаттык сактоо мекемелери тарабынан КСФ базасына бир бейтаптын баяндамасы кандайдыр бир себептер менен эки жолу кирип калган кифтер боюнча мекеме жетекчилеринин орун басарлары жана операторлору менен биргеликте талкулоо жүргүзүлүп, эскертүү берилди. Саламаттык сактоо мекемелеринин операторлоруна КСФ базасы менен кандай иштөө керек экендигин жана базага КИФтерди кандай киргизүүнү толугу менен үйрөтүлдү. Жыйындын соңунда Д.Турсунбекова врачтар кифтерди толтурган учурда операторлорго так даана жана МКБ-10 коддорун туура коюп толтуруп беришин жетекчилердин орун басарларына айтты. Ошондой эле 2017 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча базага кайталанып кирип калган кифтер көпчүлүгү операторлордун катасы менен киргенин билдирип, ССУнун жетекчилеринин орун басарларына өздөрүндө чогулуш өткөрүп, операторлордун көңүл буруп так иштеши үчүн чара көрүүнү сунуш кылды. Чогулушта ССУ жетекчилеринин орун басарлары жана операторлор тарабынан берилген суроолорго ММК Фондунун ОАБнын директорунун орун басары Д.Турсунбекова жана Маалымат менен камсыздоо секторунун башчысы З.Бөдөнов жооп беришти.