Калкты милдетүү медициналык камсыздандырууга камтуу боюнча аткарылган иштер.

24-1-2018

Калкты жана ички иштер министрилигинин кызматкерлерин Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камтуу максатында: «Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлерин милдеттүү медициналык камсыздандыруу» жөнүндө түзүлгөн Келишимдерди ишке ашыруу максатында сапат экспертиза бөлүмүнүн адистери тарабынан кызматкерлер менен жолугушуу уюштурулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү жана ММК Полиси менен камсыздандырылды.

2017-жылга 3429 ММК полиси таркатылган. Анын ичинен:

1. Өз алдынча ММК Полисин алгандар-2986;

2. Ички иштер министрилигинин кызматкерлерине - 266;

3. Чет элдик жарандар -177.

Анан сырткары кош бойлуулугу боюнча каттого турган аялдарга акысыз 16077 ММК полиси берилди