Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунунда жетекчилердин жана адистердин арасында кезектеги аттестация жүргүзүлүп жатат

28-11-2019


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун «Аттестация өткөрүү жөнүндө» жобосуна ылайык 2019-жылдын 26-ноябрынан 11-декабрына чейин ММК фондунун адистеринин жана жетекчилеринин арасында кезектеги аттестация жүргүзүлүп жатат.

Аттестация өткөрүү жөнүндө маалымат алдын ала foms.kg сайтында жайгаштырылган, ошондой эле сайтта ченемдик укуктук актылар, суроолордун тизмеси, негизги тест боюнча суроолор жана тестирлөөнүн эрежелери орун алган.

«Санарип Кыргызстан 2019-2023» санариптик трансформациялоо концепциясынын негизинде жана коррупцияга каршы күрөшүү максатында ММК фонду аттестацияны электрондук форматта тестирлөө жолу менен өткөрүүдө.

Тестирлөөнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар аттестациянын жыйынтыктары менен ММК фондунун сайтында жайгаштырылат.