ММК ПОЛИСИН САТЫП АЛУУ КАНДАЙ АРТЫКЧЫЛЫКТАРДЫ БЕРЕТ?

2-12-2019

ММК ПОЛИСИН САТЫП АЛУУ КАНДАЙ АРТЫКЧЫЛЫКТАРДЫ БЕРЕТ? - Бул суроогоММК фондунун Жыйынтыктоочу-укуктук колдоо бөлүмүнүн башкыадисиКеримбаев Акынбек жооп берди.

Бул суроогоММК фондунун Жыйынтыктоочу-укуктук колдоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси - Аманов Азим жооп берди.