Фонд обязательного медицинского страхования
при Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики
Сводка по COVID-19:
12 апреля

Всего: 

90227

Новые случаи: 

208 Выздоровели: 85941

Умерли:

1520 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фондунун Талас аймактык башкармалыгынын директору Улан Эмилбаев жана медициналык жардамдын сапатын экспертизалоо бөлүмүнүн башчысы Мелис Түлебердиев Талас облустук медиа борборунун “Актуалдуу маек” телерубрикасында телекөрүүчүлөргө маалымат берди

22-2-2021

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында медициналык жардамдарды алууда, жещилдетилегн дары-дармектер менен камсыздоодо жана ММК полиси боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун, укуктарын коргоо жаатында иштерди алып баруу максатында болуп өттү.

2021-жылдын 19-февралында ММК Фондунун Талас аймактык башкармалыгынын директору У.С.Эмилбаев 2020-жылдагы Милдеттуу медициналык камсыздандыруу Фондунун Талас аймактык башкармалыгынын ишмердүүлүгүнүн жана Бирдиктүү төлөөчү тутумунда иштеген Талас облусунун саламаттык сактоо уюмдарынын каржылоосунун жыйынтыгы боюнча маалымат берди:

  • 2019-2020 жылдардын 12-айындаТалас облустук ММК Фондунун бирдиктүү бюджетинин каржы булактарынын салыштырмалуу анализи. Талас облусунун саламаттыкты сактоо уюмдарынын 2020-жылыкоронавирус илдетине каршы күрөшкөн мед.кызматкерлерге төлөнүп берилген компенсациялык төлөмдөрдүн көлөмү, үй-бүлөлүк дарыгерлерге аткарылган индикаторлордун жыйынтыгынын негизинде каржылоо жана кургак учукту амбулатордук шартта дарылоого каралган
    дем берүүчү акча каражаттын көлөмү;
  • ММК Кошумча программасы жана Мамлекеттик кепилдик программасы аркылуу дары дармек менен камсыз кылуу. Таласоблусунунсаламаттык сактооуюмдарынын 2021-жылдын 1-январынан баштап электрондук жещилдетилген рецептер ишке кирүүсү;
  • Кош бойлуулугу боюнча каттоодо турган, камсыздандырылбаган аялдардын ММКнын Кошумча программасы боюнча жеңилдетилген дары-дармек каражаттарына жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн, ММК полистерин акысыз берилиши. Ошендой эле, ММК полисине ээ болуу менен, камсыздандырылбаган кош бойлуу аялдар камсыздандырылгандардын категориясына кирет жана амбулатордук деңгээлде ММКнын Кошумча программасы боюнча жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу;
  • Балдарды жана кош бойлуу аялдар стационарларда кыска мөөнөттө дарылоо бөлүмдөрү иш алып баруу жөнүндө;
  • 2020-жылда Гемодиализ медициналык бейтапканалар аркылуу бешинчи баскычтагы өнөкөт бөйрөк оорусу менен жабыркаган бейтаптардын дарылануусунун көрсөткүчү жана каржылоонун көлөмү:
  • ММК ФОНДУНУНШЫР БАЙЛАНЫШ 113 ТЕЛЕФОННОМЕРИнин иштеши боюнча (чалуу акысыз).