Кыргыз Республикасынын саламаттык

сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине

караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

kg ru

Жобо

ММКФ жөнүндө жобо
Ден соолук камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу жөнүндө жобо
Бюджеттик пландаштыруу Аппараты жөнүндө жобо
Бюджетти аткаруу департаменти жөнүндө жобо
Ички аудит кызматы жөнүндө жобо
Башкаруу стратегиясын, талдоо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү сактоо Саламаттык сактоо камсыз сапаты жөнүндө жобо
Маалыматтык технологиялар бөлүмү жөнүндө жобо
Башкаруу чыгымдардын департаментинин абалы жөнүндө жобо
Каржылык отчеттуулуктун бириктирүү департаментинин абалы жөнүндө жобо
Укуктук колдоо кыскача департаментинин абалы жөнүндө жобо
Уюштуруу бөлүмү жөнүндө жобо
Саламаттык камсыз башкаруу жана бизнес-бөлүктөрү жөнүндө жобо
 
ММКФ аймактык жетекчилик жөнүндө жобо
Бишкек ММКФ АЖ
Баткен ММКФ АЖ
Жалал-Абад ММКФ АЖ
Ысык-Көл ММКФ АЖ
Ош ММКФ АЖ
Талас ММКФ АЖ
Чүй ММКФ АЖ
Нарын ММКФ АЖ