Notice: session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php/sessions) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/foms.kg/httpdocs/index.php on line 100

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/foms.kg/httpdocs/index.php:100) in /var/www/vhosts/foms.kg/httpdocs/index.php on line 101
Мамлекеттик кепилдиктер :: Кыргыз Республикасынын Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду
Горячая линия Фонда ОМС - 113 работает в штатном режиме. На сайте ведутся технические работы

Кыргыз Республикасынын саламаттык

сактоо министрлигине караштуу милдеттүү

медициналык камсыздандыруу фонду

kg ru

Мамлекеттик кепилдиктер

Көчүрүү                                                                                                                                                                                                                                 Тиркеме

(Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин
2023-жылдын 21-сентябрындагы

N 493 токтомуна)

Жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыздоо боюнча
МАМЛЕКЕТТИК КЕПИЛДИКТЕР ПРОГРАММАСЫ

1. Жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы (мындан ары - Мамлекеттик кепилдиктер программасы) - жарандарга медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнүн кепилденген көлөмү, түрлөрү жана шарттары, алар Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо, базалык мамлекеттик жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык базалык мамлекеттик жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен менчигинин түрүнө карабастан саламаттык сактоо уюмдарында медициналык-санитардык жардам алууга болгон жарандардын укуктарын ишке ашырууну камсыздайт.

2. Ушул Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында медициналык-санитардык жардамдын көлөмү милдеттүү медициналык камсыздандыруу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын консолидацияланган бюджетинин каражаттарынан саламаттык сактоону каржылоонун чегинде аныкталат.

3. Ушул Мамлекеттик кепилдиктер программасын каржылоону төмөнкүлөр жүзөгө ашырат:

- милдеттүү медициналык камсыздандыруу жаатындагы аткаруучу мамлекеттик орган;

- жарандардын айрым категорияларын дары менен камсыз кылуу жана Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу (кымбат баалуу) түрлөрү фондунун каражаттарынан медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоо бөлүгүндө саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган.

4. Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча медициналык жана фармацевтикалык кызмат көрсөтүүлөр ушул Мамлекеттик кепилдиктер жана жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуу программасын аткарууга милдеттүү медициналык камсыздандыруу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен келишим түзгөн саламаттык сактоо уюмдары жана дарыкана мекемелери тарабынан көрсөтүлөт.

5. Ушул Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында медициналык-санитардык жардам алуу үчүн шарт болуп кайрылган пациенттин инсандыгын ырастаган документтин, жеңилдик алууга укугун ырастаган күбөлүктүн, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна катталуунун, милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу статусунун, адистен жолдомонун болушу эсептелет.

6. Медициналык-санитардык жардамдын түрлөрү жана көлөмү ушул Мамлекеттик кепилдиктер программасына 1-3-тиркемелерде берилген.

Жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасына
1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын жарандарына медициналык-санитардык жардам көрсөтүү
ТАРТИБИ

1-глава. Амбулаториялык шарттардагы шашылыш, кечиктирилгис медициналык жардам жана шашылыш консультациялык жардам

1. Шашылыш медициналык жардам - ден соолукка олуттуу зыян келтирүүнү болтурбоо жана/же өмүргө коркунучту четтетүү үчүн кечиктирилгис медициналык кийлигишүүнү талап кылган күтүлбөгөн курч ооруларда жана өнөкөт оорулардын курчушунда көрсөтүлүүчү медициналык жардам.

Кечиктирилгис медициналык жардам - пациенттин өмүрүнө ачык коркунуч келтирбеген күтүлбөгөн курч ооруларда жана абалдарда, өнөкөт оорулардын күчөшүндө көрсөтүлүүчү медициналык жардам.

Шашылыш жана кечиктирилгис медициналык жардам төмөнкүлөр тарабынан көрсөтүлөт:

- шашылыш медициналык тез жардам кызматы;

- менчигинин түрүнө карабастан саламаттык сактоо уюмдары;

- шашылыш консультациялык медициналык жардам кызматы.

2. Шашылыш консультациялык медициналык жардам күнү-түнү жана саламаттык сактоо уюмдарында дарыланууда болгон бардык жарандарга токтоосуз көрсөтүлөт. Шашылыш консультациялык медициналык жардам өзүнө бетме-бет жана сырттан берилүүчү консультацияларды, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан саламаттык сактоо уюмдарында көрсөтүлүүчү практикалык жардамды камтыйт. Шашылыш консультациялык медициналык жардам төмөнкү учурларда көрсөтүлөт:

- саламаттык сактоо уюмунда тиешелүү профилдеги жана квалификациядагы врач-адис же медициналык илимдин жана практиканын заманбап жетишкендиктеринин деңгээлинде адистештирилген медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл шарттар болбогондо оорулуунун өмүрүнө коркунуч туудурган анын ден соолугунун абалы;

- пациентке жүргүзүлгөн терапиянын натыйжасынын жоктугу, оорулуунун абалынын барган сайын начарлашы;

- ооруну диагностикалоодо жана дарылоо тактикасын аныктоодо кыйынчылыктар;

- оор абалдагы пациентти медициналык жардам көрсөтүү деңгээли жогору болгон саламаттык сактоо уюмуна жеткирүү зарылчылыгы.

3. Шашылыш консультациялык медициналык жардамдын ишин уюштуруу саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу орган бекиткен Жобого ылайык жүзөгө ашырылат.

4. Шашылыш жана кечиктирилгис медициналык жардам бардык жарандарга дары каражаттары жана медициналык буюмдар менен камсыздоону кошуп алганда пациенттин өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурган абалдан чыгарылганга чейин акысыз көрсөтүлөт.

2-глава. Баштапкы медициналык-санитардык жардам

5. Амбулаториялык деңгээлде баштапкы медициналык-санитардык жардам Үй-бүлөлүк медицина борборлорунда/Жалпы дарыгерлер практикалык борборлорунда (мындан ары - ҮМБ/ЖДПБ), анын ичинде үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунда/фельдшердик-акушердик пункттарда (мындан ары - ҮДТ/ФАП) төмөнкүлөр тарабынан көрсөтүлөт:

- фельдшердик-акушердик пункттардын фельдшерлери;

- үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунун дарыгерлери, үй-бүлөлүк дарыгерлер;

- үй-бүлөлүк медицина борборлорунун жана жалпы дарыгерлер практикалык борборлорунун адистери.

Амбулаториялык деңгээлде баштапкы медициналык-санитардык жардам медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык пакетин жана кошумча лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөрдүн пакетин камтыйт.

6. Базалык пакет төмөнкү медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт:

1) профилактика:

- ден соолукту сактоо жана чыңдоо боюнча иш-чараларды өткөрүү, сергек жашоо образын калыптандыруу;

- Улуттук профилактикалык эмдөөлөр календарынын алкагында жана эпидемиологиялык көрсөткүчтөргө ылайык иммунизация өткөрүү;

- эпидемияга каршы иштер (инфекция очокторунда);

- оорулууларды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн өзүн-өзү контролдоого жана өзүнө жана өз ара жардамдашууга окутуу.

Профилактика төмөнкү кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрүн камтыйт:

1 жашка чейинки балдар үчүн профилактикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн пакети:

- темирдин жетишсиздиги анемиясына скрининг;

- ымыркайлардын сарыгына скрининг;

1 жаштан 6 жашка чейинки балдар үчүн профилактикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн пакети:

- темирдин жетишсиздиги анемиясына скрининг;

6 жаштан 18 жашка чейинки балдар үчүн профилактикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн пакети:

- темирдин жетишсиздиги анемиясына скрининг;

- көрсөткүчтөр боюнча психологиялык активдүү заттарды колдонууга скрининг жүргүзүү;

кош бойлуу аялдар жана энелер үчүн профилактикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн пакети:

- темир препаратын профилактикалык дайындоо;

- йод препараттарын профилактикалык дайындоо;

- фолаттарды профилактикалык дайындоо;

- гельминттерге каршы препараттарды профилактикалык дайындоо;

- ацетилсалицил кислотасын профилактикалык дайындоо (преэклампсияга жогорку тобокелдик топторунда);

- репродуктивдик курактагы аялдарда анемияны аныктоо (кандын жалпы анализи),

- кош бойлуу аялдардын заара-жыныс органдарынын жашыруун инфекциясын аныктоо - Грам боюнча түсүн өзгөртүү методу менен бактериурияга зааранын анализи (кош бойлуу аялдарга биринчи үч айлыкта);

- тынчсызданууну жана/же депрессияны аныктоо үчүн скрининг;

- көрсөткүчтөр боюнча психологиялык активдүү заттарды колдонууга скрининг жүргүзүү;

жугуштуу эмес оорулар боюнча профилактикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн пакети:

- жашоо образы, тамактануу боюнча консультациялар, психологиялык активдүү заттардын (тамеки чегүү, алкоголдук ичимдиктер, баңги заттар) зыяндуулугу жөнүндө аңгемелешүү;

- кант жана кант эмес диабетти аныктоо үчүн скрининг - кандагы жана заарадагы кантты аныктоо;

- артериялык гипертензияны аныктоо;

- артериялык кан басымын контролдоо;

- кант диабети бар пациенттердин канындагы гликирленген гемоглобиндин деңгээлин жылына 1 жолу аныктоо жолу менен кант диабетинин алгачкы татаалдашын аныктоо үчүн скрининг: (диабеттик таман жана диабеттик ретинопатия);

- тобокелдик факторлорун (жынысы, жашы, тамеки чегүү, жалпы холестерин, дене салмагынын индекси, кан басымы) аныктоо жолу менен 18 жаштан жогорку курактагы бардык пациенттерде жүрөк-кан тамыр тобокелдигин баалоо;

- аялдардын кеңири тараган онкологиялык ооруларын аныктоо (эмчекти жана жатын моюнчасын профилактикалык текшерүү);

2) диагностика:

- врачтын кабыл алуусу жана консультациясы, зарыл болгон учурда медициналык манипуляцияларды жүргүзүү менен (оорулуунун даттанууларын сурамжылоо, оорунун жана жашоонун анамнезин чогултуу, оорулууну кароо (пальпация, перкуссия, аускультация, дем алуу жыштыгын, жүрөктүн кагышын эсептөө, пульс, артериялык басымды, сатурацияны өлчөө), болгон анализдерди интерпретациялоо, алдын ала диагноз коюу, көрсөткүчтөр болгон учурда шашылыш медициналык жардам көрсөтүү, пландуу дарылоону дайындоо, текшерүүлөргө жолдомо же госпиталдаштыруу үчүн көрсөткүчтөр болгондо стационарга жолдомо берүү).

Базалык лабораториялык изилдөөлөр:

- кандын жалпы анализи (гемоглобин, лейкоциттер, эритроциттердин чегүү ылдамдыгы);

- зааранын жалпы анализи жана заара чөкмөсүнүн микроскопиясы;

- уретрадагы мазоктун микроскопиясы (заара чыгаруучу каналдын (уретранын) микрофлорасынын курамын аныктоо, ошондой эле трихомонад жана гонококк сыяктуу бир катар спецификалык козгогучтарды аныктоо);

- вагиналдык мазоктун микроскопиясы;

- какырык анализи (мазок микроскопиясы);

- кандын сывороткасындагы глюкозаны аныктоо;

- заарадагы глюкозаны аныктоо;

- кандын сывороткасындагы жалпы холестеринди аныктоо;

- электрокардиограмма;

- кандагы гликирленген гемоглобинди аныктоо (кант диабети менен ооруган пациенттерге - жылына 1 жолу);

- Грам боюнча түсүн өзгөртүү методу менен бактериурияга зааранын анализи (кош бойлуу аялдарга биринчи үч айлыкта);

- 18 жашка чейинки балдардын көрүү курчтугун өлчөө.

3) дарылоо:

- кечиктирилгис медициналык жардам көрсөтүү;

- иммобилизация;

- медикаментоздук дарылоону дайындоо;

- медициналык буюмдарды бербестен, медициналык инъекцияларды жасоо (кан тамырга, булчуңга, тери алдына).

7. Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык пакети үй-бүлөлүк медицина борборлорунда/жалпы дарыгерлер практикалык борборлорунда ҮДТда катталган бардык Кыргыз Республикасынын жарандарына, качкындарга жана Кыргыз Республикасында башпаанек издеген адамдарга, ошондой эле статусун ырастоочу күбөлүгү болгондо кайрылмандарга акысыз көрсөтүлөт.

8. Кош бойлуу аялдар үчүн медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык пакети:

1) физиологиялык кош бойлуулугу менен:

- кандын жалпы анализи;

- зааранын жалпы анализи;

- заарадагы белокту аныктоо;

- кандын тобу;

- АИВге текшерүү;

- түйүлдүктү ультра үн аркылуу текшерүү;

- сифилиске изилдөө жүргүзүү;

- гонореяга изилдөө жүргүзүү;

- глюкозага толеранттуулукту пероралдык текшерүү;

- гемоглобиндин деңгээли;

- кындан жана цервикалдык каналдан материал алуу;

- Грам боюнча түсүн өзгөртүү методу менен бактериурияга зааранын анализи (кош бойлуу аялдарга биринчи үч айлыкта), көрсөткүчтөр боюнча трихомониазга текшерүү;

- көрсөткүчтөр болгондо кургак учукка текшерүү;

- психологиялык активдүү заттарды колдонууну аныктоо;

- эмчек эмизүү, жаңы төрөлгөн дени сак баланы багуу, төрөттөн кийинки контрацепция жана үй-бүлөнү пландоо, эненин жана жаңы төрөлгөндүн кооптуу белгилери, тамактануу, төрөттөн кийинки жашоо образы жана режим жөнүндө профилактикалык маектер;

2) кош бойлуулуктун патологиясы менен, анын ичинде кургак учук жана АИВ менен:

- амбулаториялык адистештирилген медициналык жардам;

- жогору тобокелдик фактору бар кош бойлуу аялдарды кароо;

- көрсөтмөлөрү болгон учурда госпиталдаштыруу;

- төрөттөн кийинки мезгилде 10 жумага чейин аялды кароо;

- төрөттөн кийинки патронаж/үй-бүлөлүк дарыгердин/медициналык айымдын төрөгөн аялдын үйүнө баруусу;

- депрессияны/катаал мамилени аныктоо үчүн скрининг жана адистештирилген амбулаториялык жардам;

- эмчек эмизүү, жаңы төрөлгөн дени сак балага кам көрүү, төрөттөн кийинки контрацепция жана үй-бүлөнү пландоо, эненин жана жаңы төрөлгөн ымыркайдын кооптуу белгилери, тамактануу, төрөттөн кийинки жашоо образы жана режим жөнүндө окутуу.

9. 1 жашка чейинки балдар үчүн медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык пакети төмөнкүлөрдү камтыйт:

- патронаж/үй-бүлөлүк дарыгердин/медициналык айымдын үйгө баруусу;

- кароо жана консультация:

- физикалык, нерв-психикалык өнүгүүнү баалоо;

- Улуттук эмдөө календарына ылайык эмдөөдөн өткөрүү;

- көрсөткүчтөр болгондо бир багыттагы адистердин консультациясы;

- көрсөткүчтөр болгондо лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөрдү дайындоо.

10. 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар үчүн медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык пакети төмөнкүлөрдү камтыйт:

- кароо жана консультация:

- физикалык, нерв-психикалык өнүгүүнү баалоо;

- Улуттук эмдөө календарына ылайык эмдөө жүргүзүү;

- темирдин жетишсиздиги анемиясына скрининг;

- көрсөткүчтөр болгондо лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөрдү дайындоо;

- көрсөткүчтөр болгондо бир багыттагы адистердин консультациясы;

- үйдөгү патронаж/үйгө баруу.

11. 6 жаштан 18 жашка чейинки балдар үчүн медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык пакети төмөнкүлөрдү камтыйт:

- кароо жана консультация:

- физикалык, нерв-психикалык өнүгүүнү баалоо;

- Улуттук эмдөө календарына ылайык эмдөө жүргүзүү;

- көрсөткүчтөр болгондо лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөрдү дайындоо;

- темирдин жетишсиздиги анемиясына скрининг;

- флюорография;

- көрсөткүчтөр болгондо бир багыттагы адистердин консультациясы;

- тынчсызданууну жана депрессияны аныктоо, суицид коркунучун баалоо;

- психологиялык активдүү заттарды колдонууну текшерүү.

12. Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык пакеттерин көрсөтүү шарттары:

- кош бойлуу аялдарга акысыз көрсөтүлөт;

- 0 жаштан 18 жашка чейинки балдарга акысыз көрсөтүлөт.

13. Лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөрдүн кошумча пакети:

гематологиялык:

- кандын жалпы анализи (гемоглобин, эритроциттер, лейкоциттер, түстүү көрсөткүч, гематокрит, ретикулоциттер, тромбоциттер, эритроциттердин чөгүү ылдамдыгы);

- кандагы ретикулоциттерди эсептөө;

- кандагы базофилдик дан түрүндөгү эритроциттерди эсептөө;

- безгекке изилдөө жүргүзүү ("калың тамчы", кандын мазогу);

кан уюу системасы:

- кандын уюу убактысын аныктоо;

- кан агуу убактысын аныктоо;

- протромбиндик убакытты аныктоо;

- кан плазмасында тромбин убактысын аныктоо;

- кан плазмасында фибриногенди аныктоо;

- кан плазмасында активдештирилген жарым-жартылай плазмалык тромбопластин убактысын аныктоо (АЖПТ);

жалпы клиникалык:

- Зимницкий боюнча заара анализи;

- Нечипоренко боюнча заара анализи;

- заарадагы суткалык протеинурияны аныктоо;

- БКга какырыктын бактериоскопиясы (кургак учукка какырыктын анализи);

- урогениталдык мазокту жалпы клиникалык изилдөө;

- заңды изилдөө (копрограмма);

- заңда жашыруун канды аныктоо;

биохимиялык:

- кандын сывороткасындагы жалпы билурубинди аныктоо;

- кандын сывороткасындагы түз билирубинди аныктоо;

- кандын сывороткасындагы тимол үлгүсү;

- кандын сывороткасындагы жалпы белокту аныктоо;

- кандын сывороткасындагы альбуминди аныктоо;

- кандын сывороткасындагы креатининди аныктоо;

- кандын сывороткасындагы мочевинаны аныктоо;

- кандын сывороткасындагы аланинаминотрансферазды (АлТ) аныктоо;

- кандын сывороткасындагы аспартатаминотрансферазды (АсТ) аныктоо;

- кандын сывороткасындагы темирди аныктоо;

- кандын сывороткасындагы калийди аныктоо;

- кандын сывороткасындагы кальцийди аныктоо;

- кандын сывороткасындагы магнийди аныктоо;

- кандын сывороткасындагы натрийди аныктоо;

- кандын сывороткасындагы заара кислотасын аныктоо;

иммунологиялык методдор:

- кан сывороткасындагы "О" антистрептолизинди аныктоо;

- кандын сывороткасындагы С-реактивдүү белокту (СРБ) жарым сандык/сапаттык жактан аныктоо;

- кандын сывороткасында бруцеллезге Хеддельсон реакциясын коюу;

- кандын сывороткасында бруцеллезге Райт реакциясын коюу;

- кандын сывороткасында HBs-Ag аныктоо (В гепатитинин вирусунун үстүртөн алынган антигени);

- сифилиске микрореакция (RPR-тест), кандын сывороткасында Вассерман реакциясын коюу;

инструменттик:

- флюорография;

- эзофагогастродуоденоскопия;

- ультра үн изилдөөсү (ички органдарды, жамбашты жана бездерди);

- рентгенография (көкүрөк клеткасынын, ич көңдөйүнүн органдары, сөөктөр жана жумшак ткандар).

14. Жолдомо болгон учурда кошумча лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн шарттары:

- ультра үн изилдөөсү (ички органдарды, жамбашты жана бездерди) жана рентгенография (көкүрөк клеткасынын, ич көңдөйүнүн органдарын, сөөктөрдү жана жумшак ткандарды) ушул Тартиптин 17-главасынын 1-3-параграфтарында көрсөтүлгөн адамдарга монополияга каршы саясат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген Баалардын прейскуранты (мындан ары - Баалардын прейскуранты) боюнча медициналык кызматтын наркынан 50% жеңилдик менен көрсөтүлөт;

- кошумча пакетке кирген лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөр (ушул Тартиптин 13-пункту), ультра үн изилдөөсүнөн (ички органдар, жамбаш жана бездер) жана рентгенографиядан (көкүрөк клеткасынын, ич көңдөйүнүн органдары, сөөктөр жана жумшак ткандар) тышкары ушул Тартиптин 17-главасынын 1-3-параграфтарында көрсөтүлгөн адамдарга (камсыздандырылган адамдар, социалдык-аялуу категория, медициналык көрсөткүчтөр боюнча) акысыз көрсөтүлөт;

- камсыздандырылбаган калк үчүн кошумча лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөр Баалардын прейскурантына ылайык акы төлөөнүн негизинде жүргүзүлөт.

15. Ушул Программа менен аныкталган кошумча пакетке кирбеген лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөрдү жарандар Баалардын прейскурантына ылайык төлөшөт.

16. Үй-бүлөлүк медицина борборлорунда, жалпы дарыгерлер практикалык борборлордо тиешелүү адистер жана/же лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдүн айрым түрлөрүн жүргүзүү үчүн шарттар жок болсо (кымбат баалуу лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү жана манипуляцияларды кошпогондо), аталган изилдөөлөр келишимдин негизинде саламаттык сактоонун башка уюмдарында жүргүзүлөт. Изилдөө үчүн акы пациентти жиберген саламаттык сактоо уюму тарабынан төлөнөт. Изилдөө жүргүзүлүп жаткан саламаттык сактоо уюмунда пациенттен кошумча акы алынбайт.

Жиберген саламаттык сактоо уюму менен ушул Тартиптин базалык же кошумча пакетине кирген бул кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн акы төлөөгө алып келген лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдүн айрым түрлөрүн жүргүзүү кызматтарын көрсөткөн саламаттык сактоо уюмунун ортосунда келишим жок болсо, жиберген саламаттык сактоо уюму төлөнгөн сумманы пациенттен түшкөн арыздын негизинде төлөгөндүгү жөнүндө квитанция болгондо пациентке кайтарып берет.

17. Ушул Мамлекеттик кепилдиктер программасынан тышкары көрсөтүлүүчү медициналык кызматтар, ошондой эле катталбаган калкка жеңилдиктерге укуктарынын болушуна көз карандысыз көрсөтүлүүчү кызматтар баалардын Прейскуранты боюнча акы төлөнүүчү негизде көрсөтүлөт.

18. Орто жана жогорку кесиптик окуу жайларына жумушка, окууга кирүүдө, айдоочулук күбөлүктөрдү жана куралдарды алууда, ошондой эле декреттелген контингенттин жарандарынын ден соолугунун абалын пландуу медициналык күбөлөндүрүүдө жарандардын ден соолугунун абалын медициналык күбөлөндүрүү саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталган тартипке ылайык акы төлөнүүчү негизде жүргүзүлөт, буга бюджеттик мектепке чейинки балдар мекемелеринин, орто жалпы билим берүү мекемелеринин жана мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлери кирбейт.

3-глава. Амбулаториялык деңгээлде реабилитациялык жана физиотерапиялык жардам

19. Реабилитациялык жана физиотерапиялык жардам адистин жолдомосу болгон учурда жарандарга ҮМБ/ЖДПБларда дары каражаттары менен камсыз кылуусуз көрсөтүлөт.

20. Амбулаториялык деңгээлде реабилитациялык жана физиотерапиялык кызмат көрсөтүүлөр:

- гальванизация;

- электрофорез;

- ультра жогорку жыштык терапиясы (УЖЖ);

- ультра үн терапиясы;

- ультрафиолет нурлануусу.

21. Амбулаториялык деңгээлде реабилитациялык жана физиотерапиялык жардам көрсөтүүнүн шарттары:

- ушул Тартиптин 17-главасынын 2-3-параграфтарында көрсөтүлгөн жарандарга акысыз;

- ушул Тартиптин 17-главасынын 1-параграфында көрсөтүлгөн жарандарга Баалардын прейскурантына ылайык медициналык кызмат көрсөтүүнүн наркынын 50 пайызы өлчөмүндө жеңилдетилген шарттарда;

- калган бардык жарандарга реабилитациялык жана физиотерапиялык жардам Баалардын прейскуранты боюнча акы төлөнүүчү негизде көрсөтүлөт.

4-глава. Стационарды алмаштыруучу жардам

22. Стационарды алмаштыруучу жардам (күндүзгү стационар) ҮМБ/ЖДПБнын стационарды алмаштыруучу жардам бөлүмдөрү тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына дары каражаттарын жана медициналык буюмдар менен камсыз кылбастан ҮДТга катталган жана үй-бүлөлүк дарыгерден жолдомо болгон шартта көрсөтүлөт.

23. Стационарды алмаштыруучу медициналык жардам көрсөтүүнүн шарттары:

- ушул Тартиптин 17-главасынын 2-параграфында көрсөтүлгөн жарандар үчүн (жарандардын социалдык аялуу категориялары) акысыз;

- ушул Тартиптин 17-главасынын 1, 3-параграфтарында көрсөтүлгөн жарандар үчүн Баалардын прейскуранты боюнча медициналык кызмат көрсөтүүнүн наркынын 50 пайызы өлчөмүндө жеңилдетилген шарттарда;

- калган бардык жарандарга стационарды алмаштыруучу медициналык жардам Баалардын прейскуранты боюнча акы төлөнүүчү негизде көрсөтүлөт.

5-глава. Амбулаториялык шарттарда адистештирилген медициналык жардам (АДБ/КДБ)

24. Амбулаториялык шарттарда адистештирилген медициналык жардам төмөнкү адистер тарабынан көрсөтүлөт:

- үй-бүлөлүк медицина борборлорунун;

- жалпы дарыгерлер практикалык борборлорунун;

- стационарлардын амбулаториялык-диагностикалык бөлүмдөрүнүн;

- стационарлардын консультациялык-диагностикалык бөлүмдөрүнүн.

25. Амбулаториялык шарттарда адистештирилген медициналык жардам көрсөтүүнүн шарттары (АДБ/КДБ):

- амбулаториялык шарттарда адистештирилген медициналык жардам ҮМБ/ЖДПБ деңгээлинде 1-4-главаларда аныкталган шарттарда көрсөтүлөт;

- стационарлардын деңгээлинде амбулаториялык шарттарда адистештирилген медициналык жардам, анын ичинде стационарлардын АДБ/КДБ адистеринин кабыл алуусу, кароосу, консультация берүүсү жана дарылоону дайындоо ушул Тартиптин 17-главасынын 1-3-параграфтарында көрсөтүлгөн жарандар үчүн БМСЖнын (ҮМБ/ЖДПБ) адисинин жолдомосу болгондо акысыз жүргүзүлөт;

- стационарлардын АДБ/КДБсында ушул Тартиптин 6 жана 13-пункттарында көрсөтүлгөн лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөр БМСЖнын (ҮМБ/ЖДПБ) адисинин жолдомосу болгондо жиберген БМСЖ уюмунун эсебинен акысыз жүргүзүлөт;

- стационарлардын АДБ/КДБсында ушул Программанын 6 жана 13-пункттарында көрсөтүлгөн изилдөөлөрдөн да тышкары лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөр БМСЖнын (ҮМБ/ЖДПБ) адисинин жолдомосу болгондо Баалардын прейскуранты боюнча акы төлөнүүчү негизде жүргүзүлөт.

Стационарлардын АДБ/КДБсында амбулаториялык оорулууларга реабилитациялык, физиотерапиялык, стационарды алмаштыруучу жардам акы төлөнүүчү негизде Баалардын прейскуранты боюнча көрсөтүлөт.

26. Стационардын АДБ/КДБсына ҮМБ/ЖДПБ адисинин жолдомосу жок кайрылган жарандарга жеңилдик алууга укугу бар экендигине карабастан акы төлөө Баалардын прейскуранты боюнча жүргүзүлөт.

27. Жарандар жеңилдиктерге укугу бар экендигине карабастан кымбат баалуу изилдөөлөрдүн жана манипуляциялардын наркын өз алдынча төлөйт. Кымбат баалуу изилдөөлөрдүн жана манипуляциялардын наркы Баалардын прейскурантына ылайык аныкталат.

6-глава. Дары жана вакцина менен камсыз кылуу

28. Ушул Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында жарандарды дары менен камсыз кылуу жарандарды базалык мамлекеттик жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу аткаруу органынын бюджетинин каражаттарынан каржылоонун чегинде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилүүчү Кыргыз Республикасында жашоого маанилүү дары каражаттарынын тизмесине ылайык жүзөгө ашырылат.

29. Дары менен камсыз кылуу төмөнкүдөй жүзөгө ашырылат:

- кечиктирилгис/шашылыш медициналык жардам көрсөтүүдө;

- антирабикалык жардам көрсөтүүдө;

- иммунопрофилактикада;

- стационардык жардам көрсөтүүдө;

- амбулаториялык деңгээлде клиникалык көрсөткүчтөр боюнча айрым ооруларда.

30. Бардык жарандарга кечиктирилгис/шашылыш медициналык жардам көрсөтүүдө дары каражаттары жана медициналык буюмдар акысыз берилет.

31. Жарандарды медициналык кабыл алуунун жүрүшүндө зарыл болгон манипуляциялар, изилдөөлөр ҮМБ/ЖДПБ тарабынан сатып алынган дары каражаттарын пайдалануу менен жүргүзүлөт.

32. ҮМБ, ЖДПБларда, стационарларда кутурма оорусун жуктуруп алуу коркунучу бар пациентке эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча антирабикалык жардам акысыз көрсөтүлөт.

33. Дары каражаттарын дайындоо эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА) боюнча жүргүзүлөт жана пациенттин медициналык документтерине жазылат.

34. Саламаттык сактоо уюмдары тарабынан дары каражаттарын сатып алуу саламаттык сактоо уюмдарынын керектөөлөрүн эске алуу менен мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Ошол эле учурда кошумча тизме боюнча дары каражаттарын сатып алуу дары каражаттарын сатып алууга багытталган каражаттардын жалпы жылдык көлөмүнүн жана жашоого маанилүү дарылардын тизмесинин он пайызынан ашпоого тийиш.

7-глава. Жарандарды амбулаториялык деңгээлде жеңилдетилген дары менен камсыздоо

35. Айрым ооруларда жеңилдетилген дары менен камсыздоо:

Дары каражаттарын узак же туруктуу колдонууну талап кылган төмөнкү өнөкөт оорулары бар оорулуулар үчүн дары каражаттары төмөнкү ооруларда акысыз берилет:

- инсулинге көз каранды кант диабети;

- инсулинге көз каранды эмес кант диабети;

- кантсыз диабет;

- гемофилия;

- кургак учук.

1-таблица

Жылына 1 адамга дары каражаттарын берүү ченемдери

Begin_nocompare

Оорунун аталышы

Дары каражатынын жана медициналык буюмдун аталышы

Жылына 1 оорулууга берүү ченеми

Сатып алууга жооптуу

Инсулинге көз каранды кант диабети

Инсулиндер, шприцтер

Керектөөгө жараша

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Инсулинге көз каранды эмес кант диабети

Метформин

5 таңгак (600 таблетка)

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Кантсыз диабет

Десмопрессин (спрей, таблетка)

36 мг

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Гемофилия

Криопреципитат 15 мг

20 флакон

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Кургак учук

DOTS программасы боюнча

Керектөөгө жараша

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Гемофилия менен ооруган 18 жашка чейинки курактагы балдар

VIII/IX факторлорунун концентраттары

13000 ME

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

End_nocompare

Керектөө саламаттык сактоо уюмунун эсебинде турган оорулуулардын санына жана саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан каржылоонун көлөмүнө жараша аныкталат.

36. Дары каражаттары жана медициналык буюмдар ушул Тартиптин 1-таблицасында көрсөтүлгөн берүү ченемдерине ылайык ҮМБ/ЖДПБ аркылуу, Бишкек шаарында - Шаардык эндокринологиялык диспансер аркылуу акысыз берилет.

37. Гемофилия менен ооруган балдарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн VIII/IX кан факторлорунун концентраттарын берүү ҮМБ/ЖДПБ аркылуу жана шашылыш учурларда саламаттык сактоо уюмдарынын адистештирилген стационардык бөлүмдөрү аркылуу жүргүзүлөт.

38. Дары каражаттарын жана медициналык багыттагы буюмдарды эсепке алуу, сактоо жана берүү Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

39. Врачтын рецепттери боюнча дары менен жеңилдетилген камсыздоо дарыкана тармагы аркылуу ишке ашырылат.

Пациенттерге жеңилдетилген рецепттер фельдшердик-акушердик пункттардын фельдшерлери, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгерлери, ҮМБ/ЖДПБ адистери тарабынан жазылат.

40. Жеңилдетилген рецепттер боюнча дары каражаттары төмөнкү ооруларда ҮДТта жазылган жана каттоодо турган пациенттерге дарыкана тармагы аркылуу берилет:

- параноялык шизофрения;

- түрдүү генездеги аффективдүү бузулуулар;

- эпилепсия;

- бронхиалдык астма;

- гипертониялык оору;

- терминалдык стадиядагы онкологиялык оорулуулар.

41. Жеңилдетилген рецепттер боюнча дары каражаттарын берүү ченемдери 2-таблицада келтирилген.

2-таблица

Жеңилдетилген рецепттер боюнча дары каражаттарын берүү ченемдери

Begin_nocompare

Оорунун аталышы

Дары каражатынын жана медициналык багыттагы буюмдун аталышы

Жылына 1 оорулууга берүү ченеми

1

Терминалдык стадиядагы онкологиялык оорулар

Кетопрофен, инъекция үчүн ампулалар, таблеткалар

49000 мг

же морфин гидрохлориди, инъекция үчүн ампулалар, таблеткалар

5000 мг

же трамадол, инъекция үчүн ампулалар, таблеткалар

44000 мг

2

Психикалык бузулуулар менен ооругандар (эпилепсия, шизофрения, аффективдик бузулуулар)

Галоперидол, таблеткалар, инъекция үчүн ампулалар

3200 мг

Тригексифенидил, таблеткалар

1000 мг

Клозапин, таблеткалар, же хлорпромазин, таблеткалар

17000 мг

Амитриптилин, таблеткалар

14500 мг

Клоназепам, таблеткалар

560 мг

Фенобарбитал, таблеткалар

38000 мг

же карбамазепин, таблеткалар

140000 мг

3

Бронхиалдык астма

Сальбутамол, ингаляция үчүн аэрозоль

100 мг

Бекламетазон, ингаляция үчүн аэрозоль

200 мг чоңдор үчүн/100 мг балдар үчүн

Преднизолон, таблеткалар

4100 мг

4

Гипертониялык оору

Бисопролол, таблеткалар

3600

End_nocompare

Ушул Тартиптин 40-пунктунда көрсөтүлгөн оорулуулар үчүн саламаттык сактоо уюмунун финансылык каражаттарынын чегинде жеңилдетилген рецепттерди кошумча жазып берүүгө жол берилет.

42. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган жарандар дарыкана тармагы аркылуу жеңилдетилген рецепттер боюнча дары менен камсыз кылынат.

43. Жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын тизмесинин негизинде дарыкана тармагы аркылуу калкка берилүүчү жеңилдетилген рецепттер боюнча дары каражаттарынын тизмеси саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат. Жашоо үчүн маанилүү дары-дармек каражаттарынын тизмесине кирбеген генерикалык аталыштардын 10 пайызынын чегинде дары-дармек каражаттары жогоруда көрсөтүлгөн тизмеге кошумча киргизилиши мүмкүн.

8-глава. Стоматологиялык жардам

44. Стоматологиялык жардам ушул Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында жарандарды базалык мамлекеттик жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу аткаруу органы менен келишим түзгөн стоматологиялык бейтапканалар жана ҮМБ/ЖДПБнын стоматологиялык бөлүмдөрү (кабинеттери) тарабынан көрсөтүлөт.

45. Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча стоматологиялык жардам калктын төмөнкү категорияларына көрсөтүлөт:

- 10 жашка чейинки балдарга;

- 70 жаштан улуу пенсионерлерге;

- ҮМБ/ЖДПБда кош бойлуулугу боюнча каттоодо турган аялдарга;

- милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган жарандарга;

- 17-главанын 2-параграфында көрсөтүлгөн калктын социалдык жактан аялуу категориясына.

46. Кечиктирилгис стоматологиялык жардам - курч ооруларда, оор абалдарда, өмүргө коркунуч туудурган ачык белгилери жок өнөкөт оорулардын курчушунда көрсөтүлүүчү медициналык жардам, аны көрсөтүүнү белгисиз убакытка кечиктирүү пациенттин абалынын начарлашына алып келет. Медициналык кызмат акысыз көрсөтүлөт жана амбулаториялык шарттарда көрсөтүлүшү мүмкүн.

Кечиктирилгис стоматологиялык жардамды талап кылган абалдарга төмөнкүлөр кирет:

- пульпит (курч кармаган же өнөкөт оорунун күчөшү);

- периодонтит (курч кармаган же өнөкөт оорунун күчөшү);

- жаак-бет жаракаттары (мисалы, жаактын чыгып кетиши же тиштин сынышы);

- бет-жаактын одонтогендик жана одонтогендик эмес сезгенүү ооруларынын күчөшү, стоматит.

Кечиктирилгис стоматологиялык жардам төмөнкүдөй зарыл болгон медикаментоздук камсыз кылууну камтыйт:

- стоматологиядагы жергиликтүү анестезия;

- стоматологиядагы новокаин блокадасы;

- стоматологиядагы аппликация түрүндөгү анестезия;

- ооз ичиндеги контакт рентгенографиясы;

- медициналык дарылоо менен тиш көңдөйүн ачуу;

- бир кариоздук көңдөйдү калыптандыруу жана дарылоо;

- убактылуу пломбаны алып салуу;

- амальгама пломбасын же курама материалды алып салуу;

- девитализациялоочу медикаменттерден аппликация (аралык сеанс);

- периодонтитти дарылоодо тиш трепанациясы (наркоздун баасы кирбейт);

- каналды механикалык-медикаментоздук тазалоо;

- жабылып калган каналды механикалык жана химиялык кеңейтүү;

- убактылуу пломба коюу;

- тишти сууруп алуу;

- тишти сууругандан кийин таңуу (тешикти медикаментоздук тазалоо);

- 1 татаал тишти сууруп алуу;

- пародонт абсцессин ачуу;

- абсцессти ачуу, дренаж.

47. Стоматологиялык жардам кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык жана кошумча пакеттерин камтыйт.

48. Стоматологиялык жардамдын базалык пакети:

1) профилактика:

- калкты тишке жана ооз көңдөйүнүн былжырлуу челине кам көрүүнүн санитардык-гигиеналык көндүмдөрүнө үйрөтүү;

- мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы балдардын, жалпы билим берүү уюмдарындагы окуучулардын, кош бойлуулугу боюнча каттоого турган аялдардын ооз көңдөйүн профилактикалык кароо:

- беттин ассиметриясын, тиштөө патологиясын аныктоо (жаактын туура же туура эмес катышы, бет скелетинин өзгөрүшү, жогорку жана төмөнкү жаак системасынын иштеши);

- кариестин, пародонтиттин, тиштөөнүн бузулушун диагностикалоо, ошондой эле ооз көңдөйүнүн жана бет-жаактын залалдуу жана рак алдындагы ооруларын аныктоо;

- ооз көңдөйүндө ооруну козгогон бактериялардын болушуна - ооз көңдөйүн текшерүү;

- ооз көңдөйүнүн гигиенасы боюнча сунуштамалар, ооз көңдөйүнүн гигиенасынын индексин аныктоо, тиешелүү гигиеналык каражаттарды тандоо, диетаны дайындоо;

- минералдаштыруучу препараттар менен тазалоо көрсөткүчтөрүн жана эселүүлүгүн аныктоо, минералдаштыруучу препараттарды жергиликтүү колдонуу,

2) ооз көңдөйүн санациялоо - бул текшерүү, көйгөйдү аныктоо, тиш бүйлөсүн дарылоо, таштардан жана тактардан арылуу.

49. Стоматологиялык жардамдын кошумча пакети.

Стоматологиялык ооруларда дарылоо:

1) тиш кариеси, анын ичинде:

эмаль кариеси;

дентин кариеси;

цемент кариеси;

тиштин токтоп калган кариеси;

одонтоклазия;

тиштин башка кариеси;

такталбаган тиш кариеси.

2) пульпа жана периапикалык ткандардын оорулары:

пульпит;

пульпа некрозу;

пульпа дегенерациясы;

пулпадагы катуу ткандардын туура эмес калыптанышы;

пульпадан келип чыккан курч апикалдык периодонтит;

өнөкөт апикалдык периодонтит;

периапикалдык абсцесс көңдөйү менен;

периапикалдык абсцесс көңдөйсүз;

тамырланган киста;

пульпанын жана периапикалдык ткандардын башка такталбаган оорулары.

50. Стоматологиялык жардам көрсөтүүнүн шарттары:

- стоматологиялык жардам көрсөтүүнүн базалык пакети ушул Программанын 45-пунктунда көрсөтүлгөн калк үчүн акысыз көрсөтүлөт;

- стоматологиялык жардам көрсөтүүнүн кошумча пакети:

ушул Тартиптин 17-главасынын 2-параграфында көрсөтүлгөн жарандардын категориялары үчүн акысыз;

ушул Тартиптин 17-главасынын 1-параграфында көрсөтүлгөн жарандардын категориялары үчүн монополияга каршы саясат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген стоматологиялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн Баалардын прейскуранты боюнча 50% арзандатуу менен.

Калктын калган категориясы монополияга каршы саясат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген стоматологиялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн баалардын бирдиктүү прейскуранты боюнча наркка толук акы төлөйт.

51. Ушул Тартиптин 48-49-пункттарында көрсөтүлгөн кызматтардын тизмегинен тышкары стоматологиялык кызмат көрсөтүүлөргө монополияга каршы саясат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген Баалардын прейскурантына ылайык толук наркы боюнча жеңилдиктерге укугу бар экендигине карабастан калк тарабынан акы төлөнөт.

9-глава. Стационардык жардам

52. Стационардык жардам өзүнө медициналык документтерди жүргүзүүнү жана тариздөөнү, палатада болууну (жогорку комфорттуу палаталардан тышкары), клиникалык протоколдорго/клиникалык колдонмолорго ылайык терапиялык же хирургиялык дарылоону, дары каражаттарын, анын ичинде оорукананын тизмесине ылайык наркоздук каражаттарды берүүнү, тамактанууну, маалымкатты же пациенттин стационардык картасынан көчүрмө берүүнү камтыйт.

53. Стационардык жардам шашылыш жана пландуу болушу мүмкүн.

54. Шашылыш көрсөткүчтөр боюнча стационардык жардам өмүргө коркунуч келтирген абалдан чыгарылганга, гемодинамика жана дем алуу көрсөткүчтөрү турукташканга чейин бардык жарандарга акысыз көрсөтүлөт. Андан кийин пациенттер стационарда пландуу дарылоого же амбулаториялык шарттарда дарылоого которулат.

55. Пландуу стационардык жардам пациенттерге ҮМБ/ЖДПБнын, стационарлардын АДБ/КДБсынын, ведомстволук медициналык кызматтардын врачынан госпиталдаштырууга жолдомо болгон учурда көрсөтүлөт. Жолдомо жок болгон учурда пландуу стационардык жардам укуктарынын жана жеңилдиктеринин болушуна, ошондой эле камсыздандыруу статусуна карабастан максималдуу деңгээлдеги кошумча төлөмдү төлөө менен көрсөтүлөт.

56. Пландуу госпиталдаштырууда пациенттин госпиталдаштырууга жолдомосунан тышкары төмөнкүлөр болушу керек:

- инсандыгын күбөлөндүрүүчү жана жеңилдетилген шарттарда медициналык кызмат алууга укугун ырастоочу документтер;

- БМСЖ (ҮМБ/ЖДПБ) уюмдарында же ведомстволук медициналык кызматтарда жүргүзүлгөн лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары.

57. Пациентте үй-бүлөлүк медицина борборлорунан/үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунан, жалпы дарыгердик практика борборлордон керектүү анализдер жана стационардык дарыланууга жолдомо болгон учурда пациент стационарлардын консультациялык-диагностикалык бөлүмдөрүндө кайталап текшерүүсүз госпиталдаштырылат.

58. Пациенттерди пландуу госпиталдаштыруу пациенттин кошумча төлөмдү төлөөсү менен жүргүзүлөт, анын өлчөмү пациенттин жеңилдиктерге укуктарына, оорунун профилине жана көрсөтүлгөн кызматка жараша дифференцияланат.

59. Оорунун профилине жана көрсөтүлгөн кызматка жараша кошумча төлөмдүн төмөнкүдөй түрлөрү белгиленет:

- терапиялык профилдеги кошумча төлөм;

- хирургиялык профилдеги кошумча төлөм.

Терапиялык профилдеги кошумча төлөмгө төмөнкү медициналык кызмат көрсөтүүлөр теңештирилет:

- саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген арзан баадагы хирургиялык жана гинекологиялык операциялардын жана манипуляциялардын тизмеси боюнча операциялар жана манипуляциялар;

- хирургиялык жана гинекологиялык профилдеги бөлүмдөрдө, операциясыз дарылоо.

60. Пландуу стационардык дарыланууда кошумча төлөмдүн өлчөмү саламаттык сактоо уюмунун деңгээли боюнча дифференцияланат.

3-таблица

Пландуу стационардык дарылоодо кошумча төлөмдүн өлчөмдөрү

Begin_nocompare

Кошумча төлөмдүн түрлөрү

Республикалык стационарлардан башка стационарлар

Республикалык стационарлар

Терапиялык профилдеги кошумча төлөм

Госпиталдаштырууга жолдомо бар болсо

Минималдуу деңгээл

330

330

Орточо деңгээл

840

1160

Максималдуу деңгээл

8400

11170

Хирургиялык профилдеги кошумча төлөм

Госпиталдаштырууга жолдомо бар болсо

Минималдуу деңгээл

430

430

Орточо деңгээл

1090

1510

Максималдуу деңгээл

9170

14310

End_nocompare

61. Пландуу стационардык жардам көрсөтүүнүн шарттары:

- ушул Тартиптин 17-главасынын 2, 3-параграфтарында көрсөтүлгөн жарандар үчүн акысыз, бирок жылына экиден ашык пландуу госпиталдаштырылбайт (6 жашка чейинки курактагы балдарды кошпогондо), кийинки пландуу госпиталдаштырууда оорунун профилине жараша орточо кошумча төлөм төлөнөт;

- оорунун профилине жараша минималдуу деңгээлдеги кошумча төлөмдү төлөө шарты менен төмөнкү жарандарга:

70 жашка чейинки курактагы пенсионерлерге;

ай сайын социалдык жөлөк пул алган адамдарга;

- оорунун профилине жараша орточо деңгээлдеги кошумча төлөмдү төлөө шарты менен ушул Тартиптин 17-главасынын 1-параграфында көрсөтүлгөн жарандар үчүн;

- камсыздандырылбаган жарандар жана жолдомосу жок жарандар жеңилдиктерге укугунун бар экендигине карабастан оорунун профилине жараша максималдуу деңгээлдеги кошумча төлөмдү төлөйт.

62. Стационардык дарылоодо зарыл болгон консультацияларды, лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү (кымбат баалуу изилдөөлөрдү жана манипуляцияларды кошпогондо) жүргүзүү үчүн кошумча төлөмдү алууга жол берилбейт.

63. Төрөткө келген, төрөттөн кийинки кошумча оору менен, кош бойлуулуктун патологиясы менен келген аялдарды госпиталдаштыруу акысыз жүргүзүлөт.

64. Стационардык дарылоодо пациенттерди дары менен камсыздоо Жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын тизмесинин алкагында клиникалык протоколдорго/клиникалык колдонмолорго ылайык саламаттык сактоо уюмдары тарабынан жүзөгө ашырылат. Стационардын профилине жана өзгөчөлүгүнө ылайык Жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын тизмесине кирген генерикалык дары каражаттарынын санынын 20 пайызына чейин кошумча дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды сатып алууга жол берилет. Дары каражаттарынын жана медициналык багыттагы буюмдардын ооруканалык тизмеси Жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын тизмесин кайра карап чыгууга жараша кайра каралат, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун аймактык башкармалыктары менен макулдашуу боюнча саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси тарабынан бекитилет.

10-глава. Амбулаториялык шарттардагы гемодиализ кызматтары

65. Кыргыз Республикасынын бешинчи баскычтагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги менен ооруган жарандары үчүн гемодиализ кызматтары менчигинин түрүнө карабастан милдеттүү медициналык камсыздандыруу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен Бирдиктүү төлөөчү системасында гемодиализ кызматын көрсөтүүгө келишим түзгөн саламаттык сактоо уюмдарында көрсөтүлөт.

66. Бешинчи баскычтагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги менен ооруган пациенттер саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда комиссиядан өткөн шартта программалык гемодиализ боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү акысыз алат.

67. Кан тамыр хирургиясы бөлүмдөрү бар саламаттык сактоо уюмдары артериялык-веноздук фистуланы акысыз негизде түзөт.

11-глава. Адистештирилген психиатриялык жардам

68. Амбулаториялык шартта адистештирилген психиатриялык жардам төмөнкүлөр тарабынан көрсөтүлөт:

- үй-бүлөлүк медицина борборлору;

- жалпы дарыгердик практикалык борборлор;

- үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору;

- психикалык ден соолук борборлору.

69. Психикалык ден соолук борборлорунун АДБ/КДБсында амбулаториялык шарттарда адистештирилген психиатриялык жардам көрсөтүүнүн шарттары:

лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөр жана консультациялык-дарылоочу жардам төмөнкүлөргө акысыз көрсөтүлөт:

- психикасынын бузулуусу менен жабыркаган адамдарга;

- балдарга 18 жашка толгонго чейин;

- контракт боюнча кызмат өтөгөн аскер кызматчыларына (офицерлер, прапорщиктер, старшиналар, сержанттар жана катардагы курам) жана мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчыларына;

- аскердик кызмат өтөөнүн натыйжасында майып болгон интернационалист аскерлерге;

- Чернобыль атомдук электростанциясындагы авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына жана анын натыйжасында майып болгондорго;

- сот же тергөө органдарынын чечими боюнча баштапкы психиатриялык күбөлөндүрүүдөн, баштапкы соттук-психиатриялык экспертизадан, баштапкы соттук-психологиялык жана баштапкы соттук-психологиялык-психиатриялык экспертизадан өтүп жаткан адамдарга;

- адамдарды сатуунун курмандыгы болгон адамдарга;

- ай сайын социалдык жөлөкпул алган адамдарга.

Адамдардын калган категорияларына, ошондой эле сот же тергөө органдарынын чечими боюнча кайрадан психиатриялык күбөлөндүрүүдөн, кайрадан соттук-психиатриялык экспертизадан, кайрадан соттук-психологиялык жана кайрадан соттук-психологиялык-психиатриялык экспертизадан өтүп жаткан адамдарга лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөр жана консультативдик-дарылоо жардамы баалардын прейскуранты боюнча медициналык кызматтардын толук наркын төлөө менен көрсөтүлөт.

70. Стационардык шарттарда адистештирилген психиатриялык жардам психикалык ден соолук борборлору тарабынан көрсөтүлөт.

71. Стационардык адистештирилген психиатриялык жардам көрсөтүүнүн шарттары:

- психикалык оорулар менен жабыркаган пациенттерди госпиталдаштыруу акысыз жүргүзүлөт;

- пациенттерди психосоматика жана наркология бөлүмдөрүнө госпиталдаштыруу терапиялык профилдеги кошумча төлөмдү төлөө менен жүргүзүлөт. Жеңилдиктерге укуктардын болушуна жараша дифференцияланган кошумча төлөмдөрдүн өлчөмдөрү ушул Тартиптин 60-пунктунда берилген.

12-глава. Адистештирилген онкологиялык жана гематологиялык жардам

72. Амбулаториялык шарттарда адистештирилген онкологиялык жана гематологиялык жардам төмөнкүлөр тарабынан көрсөтүлөт:

- үй-бүлөлүк медицина борборлору;

- үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору;

- жалпы дарыгердик практика борборлору;

- адистештирилген онкологиялык жана гематологиялык жардам көрсөткөн саламаттык сактоо уюмдары.

73. ҮМБ/ЖДПБларда төмөнкү оорулар менен ооругандарга диспансердик байкоо жүргүзүү белгиленет:

- онкологиялык оорулар менен;

- катуу кармаган жана өнөкөт лейкоздор менен;

- гемофилия менен;

- залалдуу лимфомалар менен, анын ичинде лимфогранулематоз менен;

- апластиялык анемия менен;

- миелодисиластикалык синдромдор менен.

74. Диспансердик байкоо жүргүзүү төмөнкүлөрдү камтыйт:

- пациенттин абалын баалоону, даттанууларды жана анамнезди чогултууну, физикалык изилдөөнү, лабораториялык жана аспаптык изилдөөлөрдү дайындоону жана баалоону;

- оорунун диагнозун аныктоону же тактоону;

- дарылоону карманууну жана мурда дайындалган дарылоонун натыйжалуулугун баалоону, жүргүзүлүп жаткан дарылоону зарыл болгон түзөтүүнү, ошондой эле пациенттин дарыланууга умтулуусун жогорулатууну;

- өмүрүнө коркунуч келтирген оорунун же абалдын же кошумча ооруларынын (оорулардын же абалдардын тобунун) өөрчүп кетүү коркунучу жогору болгон адамга, ошондой эле аны менен чогуу жашаган адамдарга оорунун өөрчүп кетүүсүндө иш-аракеттерди жанамедициналык тез жардамды өз убагында чакыруу зарылдыгын кыскача профилактикалык консультация берүү жана түшүндүрүү;

- медициналык көрсөткүчтөр боюнча кошумча профилактикалык, диагностикалык, дарылоо жана реабилитациялык иш-чараларды дайындоо, анын ичинде пациентти адистештирилген, анын ичинде жогорку технологиялык медициналык жардам көрсөтүүчү медициналык уюмга жөнөтүү.

75. Диспансердик байкоо акысыз жүргүзүлөт.

76. Адистештирилген онкологиялык жана гематологиялык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарында лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөр жана консультациялык-дарылоочу жардам клиникалык-диагностикалык бөлүмдөрдүн адистери тарабынан көрсөтүлөт.

77. Адистештирилген лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөрдү жана консультациялык-дарылоочу жардамды көрсөтүүнүн шарттары:

1) акысыз:

- каттоодо турган адамдарга;

- балдарга 18 жашка толгонго чейин;

- Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына жана майыптарына, Ленинград блокадачыларына, концлагерлердин жашы жете элек туткундарына;

- контракт менен кызмат өтөгөн аскер кызматчыларына (офицерлер, прапорщиктер, старшиналар, сержанттар жана катардагы курам) жана мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчыларына;

- аскердик кызмат өтөөнүн натыйжасында майып болгон интернационалист аскерлерге;

- Чернобыль атомдук электр станциясындагы авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына жана анын натыйжасында майып болгондорго;

- 16 жашка чейинки балдары бар, ай сайын "үй-бүлөгө көмөк" жөлөкпулун алган адамдарга;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү жана эмгектик жабыр тартуунун, кесиптик же жалпы оорунун кесепетинен I топтогу майыптыгы бар адамдарга;

- адамдарды сатуунун курмандыгы болгон адамдарга;

- курч кармаган жана өнөкөт лейкоз менен ооругандарга;

- гемофилия менен ооругандарга;

- залалдуу лимфомалар, анын ичинде лимфогранулематоз менен ооругандарга;

- апластиялык анемия менен ооругандарга;

- миелодиспластикалык синдромдор менен ооругандарга.

Калган категориядагы адамдарга лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөр жана консультациялык-дарылоочу жардам монополияга каршы саясат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген Баалардын прейскуранты боюнча медициналык кызматтын толук наркын төлөө менен көрсөтүлөт.

78. Стационардык шарттарда пландуу адистештирилген онкологиялык жардам адистештирилген онкологиялык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдары тарабынан көрсөтүлөт:

1) акысыз:

- балдарга 18 жашка толгонго чейин;

- Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына жана майыптарына, Ленинград блокадачыларына, концлагерлердин жашы жете элек туткундарына;

- аскердик кызмат өтөөнүн натыйжасында майып болгон интернационалист аскерлерге;

- Чернобыль атомдук электр станциясындагы авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына жана анын натыйжасында майып болгондорго;

- 12 айдын ичинде кайрадан операция жүргүзүүгө жана кайрадан нур менен дарылоого муктаж болгон адамдарга;

- адам сатуунун курмандыгы болгон адамдарга;

- мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчыларына;

2) минималдуу деңгээлдеги кошумча төлөмдү төлөө шарты менен:

- 70 жаштан ашкан пенсионерлерге жана эмгек ардагерлерине;

- бала чагынан ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга;

- 16 жашка чейинки балдары бар, ай сайын "үй-бүлөгө көмөк" жөлөкпулун алуучу адамдарга;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү жана эмгектик жабыр тартуунун, кесиптик же жалпы оорунун кесепетинен I топтогу майыптыгы бар адамдарга;

3) орточо деңгээлдеги кошумча төлөмдү төлөө шарты менен:

- милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган жарандарга;

- контракт боюнча кызмат өтөгөн аскер кызматчыларына (офицерлер, прапорщиктер, старшиналар, сержанттар жана катардагы курам).

Калган категориядагы адамдарга пландуу адистештирилген онкологиялык жардам максималдуу деңгээлдеги кошумча төлөмдү төлөө шарты менен көрсөтүлөт.

79. Жеңилдиктерге укуктарынын болушуна, оорунун профилине, стационардык шартта көрсөтүлгөн кызматтын түрүнө жараша дифференциялануучу кошумча төлөмдүн өлчөмдөрү4-таблицада берилген. Оорунун профилине жана көрсөтүлгөн кызматка жараша төмөнкүлөр белгиленет:

- терапиялык профилдеги кошумча төлөм;

- хирургиялык профилдеги кошумча төлөм.

80. Стационардык дарылоодо химиялык терапия жана паллиативдик жардам бөлүмдөрүндө дарылануудагы оорулуулардан, ошондой эле күндүзгү стационарда химиялык терапия жана нур терапиясын алып жаткан пациенттерден кошумча төлөм алынбайт.

4-таблица

Адистештирилген онкологиялык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо
уюмдарында кошумча төлөмдүн деңгээли

Begin_nocompare

Профили

Кошумча төлөмдүн түрлөрү

Стационарда дарыланууда кошумча төлөмдүн өлчөмү (сом менен)

Химия жана нур терапиясынан тышкары күндүзгү стационарда дарыланууда кошумча төлөмдүн өлчөмү (сом менен)

1

Терапиялык

Минималдуу деңгээл

1093

546

Орточо деңгээл

4198

2099

Максималдуу деңгээл

21530

3306

2

Хирургиялык

Минималдуу деңгээл

3188

1596

Орточо деңгээл

12220

3055

Максималдуу деңгээл

28120

4810

End_nocompare

81. Стационардык дарылоодо зарыл болгон консультацияларды, лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү, нур терапиясын жүргүзүү үчүн кошумча төлөм алууга жол берилбейт.

82. Онкологиялык оорулуулар үчүн химиялык препараттарды сатып алуу республикалык бюджеттин каражаттарынын, милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген каржылоонун башка булактарынын эсебинен жүргүзүлөт.

83. Стационардык шартта план боюнча адистештирилген гематологиялык жардам адистештирилген гематологиялык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдары тарабынан төмөнкүдөй көрсөтүлөт:

1) акысыз:

- катуу кармаган жана өнөкөт лейкоз менен ооругандарга;

- гемофилия менен ооругандарга;

- залалдуу лимфомалар, анын ичинде лимфогранулематоз менен ооругандарга;

- апластиялык анемия менен ооругандарга;

- миелодиспластикалык синдромдор менен ооругандарга;

- Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына жана майыптарына, Ленинград блокадачыларына, концлагерлердин жашы жете элек туткундарына;

- аскердик кызмат өтөөнүн натыйжасында майып болгон интернационалист аскерлерге;

- Чернобыль атомдук электр станциясындагы авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына жана анын натыйжасында майып болгондорго;

- мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчыларына;

2) минималдуу деңгээлдеги кошумча төлөмдү төлөө шарты менен:

- Чернобыль атомдук электр станциясындагы авариянын кесепетинен жабыр тарткан адамдардын балдарына (18 жашка чейинки);

- 70 жаштан ашкан пенсионерлерге жана эмгек ардагерлерине;

- бала чагынан ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга;

- ай сайын социалдык жөлөкпул алган адамдарга;

3) орточо деңгээлдеги кошумча төлөмдү төлөө шарты менен:

- милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган жарандарга;

- контракт боюнча кызмат өтөгөн аскер кызматчыларына (офицерлер, прапорщиктер, старшиналар, сержанттар жана катардагы курам).

Калган категориядагы адамдарга пландуу адистештирилген онкологиялык жардам максималдуу деңгээлдеги кошумча төлөмдү төлөө шарты менен көрсөтүлөт.

5-таблица

Стационардын шартында гематологиялык кызматтар үчүн кошумча төлөмдүн өлчөмдөрү

Begin_nocompare

Кошумча төлөмдүн түрлөрү

Стационардагы кошумча төлөмдүн өлчөмү (сом менен)

1

Минималдуу деңгээл

330

2

Орточо деңгээл

1190

3.

Максималдуу деңгээл

26200

End_nocompare

13-глава. Паллиативдик жардам

84. Паллиативдик жардам менчигинин түрүнө карабастан саламаттык сактоо уюмдарында оорунун терминалдык баскычындагы (өмүр менен өлүмдүн ортосундагы абал) дене-бой же психикалык мүмкүнчүлүктөрү кыйла чектелген жана интенсивдүү симптоматикалык терапияга, психосоциалдык жардамга, узак мөөнөттүү башка бирөөнүн багуусуна муктаж болгон инкурабелдик оорулууларга көрсөтүлөт.

85. Паллиативдик жардам көрсөтүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан белгиленет.

14-глава. Амбулаториялык шарттарда жана стационардык деңгээлде адистештирилген кардиохирургиялык жардам көрсөтүү

§ 1. Стационарлардын АДБ/КДБсында адистештирилген кардиохирургиялык жардам көрсөтүү

86. Амбулаториялык шарттарда пландуу адистештирилген кардиохирургиялык жардам жарандарга эгерде көрсөткүчтөр болгон учурда госпиталдаштырууга жиберилгенге чейин саламаттык сактоо уюмунун АДБ/КДБ адистери тарабынан көрсөтүлөт.

87. Пландуу лабораториялык-диагностикалык манипуляциялар, консультативдик-дарылоо кызматтары стационарга госпиталдаштыруу зарыл болгон шартта изилдөө жүргүзгөн адистештирилген медициналык кардиохирургиялык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмунун консолидацияланган бюджетинин каражаттарынын эсебинен көрсөтүлөт:

1) акысыз, бирок жылына эки жолу пландуу изилдөөдөн ашык эмес:

- жашоо көрсөткүчтөрү боюнча кардиохирургиялык жардамды талап кылган абалдарда 1 жашка чейинки балдарга;

- мамлекеттик балдар үйлөрүндө, үй-бүлөлүк балдар үйлөрүндө (багып алган үй-бүлөлөрдө), жетим балдар жана ата-энесинин камкордугунан ажыраган балдар үчүн жатак үйлөрдө жашаган жетим балдарга;

- карылар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн интернат үйлөрүндө жашаган адамдарга;

- кош бойлуу аялдарга жана төрөттөн кийинки 10 жуманын ичинде жашоо көрсөткүчтөрү боюнча кардиохирургиялык жардамды талап кылган абалдарда;

2) прейскурант боюнча адистештирилген медициналык кардиохирургиялык жардам кызматынын наркынын 50 пайызы өлчөмүндө төлөө менен, бирок жылына эки пландуу текшерүүдөн ашык эмес:

- Чернобыль атомдук электр станциясындагы авариянын кесепеттеринен жабыркаган адамдарга;

- Даун синдрому менен ооруган адамдарга;

- 1-топтогу майыптыгы белгиленген ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга;

- балдардын церебралдык шал оорусу менен ооруган адамдарга;

- мурда жасалган операциядан кийин (3 айдан кеч эмес) кошумча оорулар пайда болгон учурда жүрөгүнө кайрадан операция жасоого муктаж болгон адамдарга.

Жарандардын калган категорияларына пландуу адистештирилген кардиохирургиялык жардам Баалардын прейскуранты боюнча медициналык кызмат көрсөтүүнүн акысын толук төлөө шарты менен көрсөтүлөт.

§ 2. Стационардык деңгээлде адистештирилген кардиохирургиялык жардам

88. Стационардык деңгээлде пландуу адистештирилген кардиохирургиялык жардам адистештирилген медициналык кардиохирургиялык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдары тарабынан көрсөтүлөт жана ушул Тартиптин 87-пунктунда көрсөтүлгөн жарандардын категорияларынын тизмегине ылайык жарандарга жеңилдетилген шарттарда көрсөтүлөт.

89. Стационардык деңгээлде пландуу адистештирилген кардиохирургиялык жардам көрсөтүүнүн шарттары:

1) акысыз:

- жашоо көрсөткүчтөрү боюнча кардиохирургиялык жардамды талап кылган абалдарда 6 жашка чейинки балдарга;

- мамлекеттик балдар үйлөрүндө, үй-бүлөлүк балдар үйлөрүндө (багып алган үй-бүлөлөрдө), жетим балдар жана ата-энесинин камкордугунан ажыраган балдар үчүн жатак үйлөрдө жашаган жетим балдарга;

- карылар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн интернат үйлөрүндө жашаган адамдарга;

- 18 жашка чейинки Даун синдрому менен ооруган балдарга;

- балдардын церебралдык шал оорусу менен ооруган 18 жашка чейинки балдарга;

- I топтогу майыптыгы белгиленген ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга;

- кош бойлуу аялдарга жана төрөттөн кийинки 10 жуманын ичинде жашоо көрсөткүчтөрү боюнча кардиохирургиялык жардамды талап кылган абалдарда;

- социалдык өнүктүрүү органдарынан маалымкат көрсөтүлгөн учурда билим берүү уюмдарында окуп жаткан 16 жашка чейинки курактагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына окуусун аяктаганга чейин, бирок алар 18 жашка толгонго чейин;

- мурда жасалган операциядан кийин 3 айдан кеч эмес кошумча оорулар пайда болгон учурда жүрөгүнө кайрадан операция жасоого муктаж болгон адамдарга, дарылоо-контролдоо комиссиясынын чечими боюнча операция жасаган саламаттык сактоо уюмунун консолидацияланган бюджетинин каражаттарынын эсебинен;

2) Баалардын прейскуранты боюнча адистештирилген кардиохирургиялык медициналык кызматтын толук наркынан 50%дык жеңилдик менен:

- 70 жаштан ашкан пенсионерлерге жана эмгек ардагерлерине;

- баатыр энелерге.

Жарандардын калган категорияларына пландуу адистештирилген кардиохирургиялык жардам монополияга каршы саясат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген Баалардын прейскуранты боюнча медициналык кызмат көрсөтүүнүн акысын толук төлөө шарты менен көрсөтүлөт.

90. Жарандарды пландуу адистештирилген кардиохирургиялык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмунун терапия бөлүмүнө госпиталдаштырууда, мурда жасалган операциядан кийин (3 айдан кеч эмес) кошумча оорулар пайда болгон учурда, ушул Тартиптин 60-пунктуна ылайык кошумча төлөм алынат, буга акысыз жана Баалардын прейскуранты боюнча адистештирилген медициналык кардиохирургиялык кызматтын толук наркынан 50%дык жеңилдик менен дарыланууга тийиш болгон адамдар кирбейт.

15-глава. Иммунопрофилактика/вакцинация

91. Иммунопрофилактика/вакцинация саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен Профилактикалык эмдөөлөрдүн жана эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча эмдөөлөрдүн улуттук календарынын алкагында жүргүзүлөт.

92. Профилактикалык эмдөөлөрдүн жана эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча эмдөөлөрдүн улуттук календарынын алкагында жүргүзүлүүчү иммунопрофилактика/вакцинация мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлору, үй-бүлөлүк медицина борборлору, жалпы дарыгердик практика борборлору, стационарлар тарабынан жүзөгө ашырылат.

93. Иммунопрофилактика/вакцинация бардык жарандарга акысыз жүргүзүлөт.

16-глава. Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу (кымбат баалуу) түрлөрүнүн фондунун каражаттарынын эсебинен көрсөтүлүүчү медициналык жардам

94. Дарылоонун жогорку технологиялуу жана кымбат баалуу методдоруна муктаж болгон жарандар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети белгилеген тартипте Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу (кымбат баалуу) түрлөрүнүн фондунун каражаттарынын эсебинен жарым-жартылай же толугу менен төлөө аркылуу дарылана алышат.

17-глава. Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча амбулаториялык деңгээлде жана стационарларда акысыз жана жеңилдетилген шарттарда медициналык-санитардык жардам алууга укуктуу жарандардын категорияларынын тизмеги

§ 1. Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча медициналык-санитардык жардамды акысыз жана жеңилдетилген шарттарда алууга укуктуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган жарандар

1. Милдеттүү медициналык камсыздандырууга төгүмдөр түшүп жаткан иштеген жарандар.

2. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси бар, анын ичинде милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча төгүмдү өз алдынча төлөгөн адамдар.

3. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдү төлөөчү дыйкан (фермердик) чарбасынын мүчөлөрү.

4. 70 жашка чейинки курактагы пенсионерлер.

5. 16 жашка чейинки курактагы балдар (жалпы билим берүү мекемелеринин, медресенин окуучулары - окуусун аяктаганга чейин, бирок 18 жашка толгонго чейин).

6. Калкты иш менен камсыз кылуу мамлекеттик кызматынын органдарында расмий катталган жумушсуздар.

7. Орто жана жогорку окуу жайларынын күндүзгү окуу формасынын 21 жашка чейинки курактагы студенттери.

8. Кыргыз Республикасынын аскер кызматчылары.

9. Ай сайын социалдык жөлөкпул алган адамдар.

§ 2. Социалдык статусу боюнча амбулаториялык деңгээлде жана стационарларда медициналык-санитардык жардамды акысыз жана жеңилдетилген шарттарда алууга укуктуу жарандардын категориялары

1. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары.

2. Баткен окуяларынын майыптары.

3. Кыргыз Республикасынын, Советтер Союзунун Баатырлары.

4. Концлагерлердин жашы жете элек туткундары.

5. Ленинград шаарынын блокадачылары.

6. Советтик Армиянын майыптары.

7. Башка мамлекеттердин аймагындагы согуш аракеттеринин катышуучулары жана майыптары.

8. Чернобыль АЭСиндеги авариянын кесепетинен жабыр тарткан жарандар (радиациялык авариялардын кесепеттеринен улам пайда болгон оорулардан жапа чеккендер; 1986-1987-жылдары Чернобыль АЭСиндеги авариянын кесепеттерин жоюу боюнча иштерге катышкан адамдар, ошондой эле майып болуусу чернобылдагы кыйроо менен себептик байланышы аныкталган майыптар; 1988-1989-жылдары Чернобыль АЭСиндеги авариянын кесепеттерин жоюу боюнча иштерге катышкан адамдар; Чернобыль АЭСиндеги аварияны жоюуда курман болгондордун жана Чернобыль АЭСиндеги авариянын кесепетинен улам пайда болгон оорулардан улам каза болгондордун үй-бүлөлөрү; 1986-жылы четтетүү зонасынан Кыргыз Республикасына эвакуацияланган (өз ыктыяры менен келген) же көчүрүлүп келген адамдар, ошондой эле 1986-жылы жана андан кийинки жылдары көчүрүү зонасынан өз ыктыяры менен келгендер; Чернобыль АЭСиндеги авариядан кийин жашаган зонасынан ыктыярдуу түрдө кечүү укугу менен Кыргыз Республикасына келгендер; көчүрүү зонасында, көчүрүү укугу менен жашаган зонасында кызмат өтөгөн аскер кызматчылары жана ички иштер органдарынын жетекчи жана катардагы курамындагы адамдар; четтетүү, көчүрүү жана көчүү укугу менен жашаган зонасынан Кыргыз Республикасына эвакуацияланган же көчүрүлүп келген балдар жана 18 жашка чейинки өспүрүмдөр, анын ичинде эвакуацияланган күнү энесинин курсагында болгондор, ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн жарандардын биринчи жана кийинки муундардагы балдары).

9. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында ооруктагы күжүрмөн эмгеги жана кынтыксыз аскердик кызматы үчүн СССРдин ордендери жана медалдары менен сыйланган жарандар.

10. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында күч менен мыйзамсыз түрдө жумушчу колонналарга (эмгек армиясына) мобилизацияланган жана кийин реабилитацияланган жарандар.

11. Реабилитацияланган жарандар.

12. Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынын жана катышуучуларынын жесирлери.

13. Ленинград блокадачыларынын жесирлери.

14. Курман болгон аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрү.

15. Улуу Ата Мекендик согушта курман болгон жоокерлердин үй-бүлөлөрү.

16. Ички иштер органдарынын курман болгон кызматкерлеринин үй-бүлөлөрү.

17. Эмгектик жабыр тартуунун, кесиптик же жалпы оорунун кесепетинен I жана II топтогу майыптыгы бар ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар.

18. Көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар.

19. "Үй-бүлөгө көмөк" жөлөк пулун алуучулар.

20. 18 жашка чейинки ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар.

21. ВИЧ/СПИД менен жашаган адамдар.

22. ВИЧ-СПИД менен ооруган энелерден төрөлгөн балдар.

23. Бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (I-III топтогу).

24. Багуучусунан ажыраган учурда балдар.

25. Мамлекеттик балдар үйлөрүндө, үй-бүлөлүк балдар үйлөрүндө (багып алган үй-бүлөлөрдө), жетим балдар жана ата-энесинин камкордугунан ажыраган балдар үчүн жатак үйлөрдө жашаган жетим балдар.

26. "Баатыр эне" ордени жана "Мать-героиня" ордени менен сыйланган адамдар.

27. 6 жашка чейинки балдар.

28. Балдар үйлөрүнүн, үй-интернаттардын ата-энелеринин камкордугусуз калган 23 жашка чейинки курактагы бүтүрүүчүлөрү.

29. 70 жаштагы жана андан улуу пенсионерлер.

30. Аскердик-врачтык комиссиялар тарабынан амбулаториялык деңгээлде медициналык текшерүүгө же стационардык шартта дарыланууга жиберилген анык аскердик кызматка чакырылууга тийиш болгон жарандар.

31. Мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчылары аскер кызматын өтөп жаткан мезгилде саламаттык сактоонун ведомстволук уюмдарында квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү мүмкүн болбогон учурларда.

32. Алдын ала тергөөдөгү адамдар, ошондой эле жазасын өтөп жаткам адамдар, жатак-абакта мөөнөтүн өтөп жаткан адамдар пациенттин өмүрүнө коркунуч туудурган кечиктирилгис абал пайда болгон учурларда, аларга пенитенциардык системанын медициналык кызматтарында, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө изоляторунда, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу изоляторунда медициналык жардам көрсөтүүгө мүмкүн болбогон учурда.

33. Карылар үчүн жатак үйлөрүндө жашаган жарандар.

34. 2002-жылдын 17-мартында Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы, 2010-жылдын 6-апрелинде Талас облусундагы, 2010-жылдын 7-апрелинде Бишкек жана Нарын шаарларындагы, 2010-жылдын 13, 14, 19-майында Жалал-Абад облусундагы жана 2010-жылдагы июнь окуяларында Ош шаарында, Ош жана Жалал-Абад облустарында курман болгон жана дайынсыз жоголгондордун үй-бүлө мүчөлөрү (ата-энеси (атасы, энеси) пенсиялык куракка жеткенде, эгерде курман болгон адам алардын жалгыз баласы болсо; балдары он сегиз жашка чыкканга чейин), ден соолугуна оор, анча оор эмес жана жеңил зыян келтирилип, соттук-медициналык экспертизанын тиешелүү корутундусу менен ырасталгандар; алган жаракаттарынын кесепетинен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адам катары таанылгандар.

35. Кыргыз Республикасына ыктыярдуу түрдө көчүп келген этностук кыргыздар кайрылман статусу бар болсо.

36. Пенитенциардык жана пенитенциардан кийинки пробациянын кардарлары.

§ 3. Амбулаториялык деңгээлде жана стационарларда негизги оорусунун клиникалык көрсөткүчтөрү боюнча медициналык-санитардык жардамды акысыз жана жеңилдетилген шарттарда алууга укуктуу жарандардын категориялары

1. Кош бойлуулук боюнча каттоодо турган аялдар.

2. Кош бойлуулук патологиясы бар стационардык дарылоодогу аялдар (негизги диагнозу боюнча).

3. Социалдык жана медициналык көрсөткүчтөрү боюнча бойдон алдыруу үчүн келген аялдар.

4. Төрөө үчүн келген аялдар.

5. Төрөттөн кийинки 10 жуманын ичинде төрөттөн кийинки кошумча оорулары менен аялдар.

6. Кургак учук менен ооругандар.

7. Бронх астмасы менен ооругандар.

8. Терминалдык баскычтагы онкологиялык оорулуулар.

9. Психикалык бузулуу менен ооругандар (параноиддик шизофрения, өнөкөт жөөлүү менен коштолгон бузулуулар, ар кыл генездеги аффективдүү бузулуулар).

10. Эпилепсия менен ооругандар.

11. Кант диабети менен ооругандар.

12. Кантсыз диабет менен ооругандар.

13. Өтө кооптуу жана карантиндик инфекциялар (ич келте, паратиф, сибирь жарасы, чума) менен ооруган адамдар жана алар менен байланышта болгондор.

14. Кутурма оорусу менен ооругандар жана оорулуу менен байланышта болгон жана кутурма оорусун жуктуруп алуусу мүмкүн болгон адамдар.

15. Менингококктук менингит менен ооругандар.

16. Гемофилия менен ооругандар.

17. Лабораториялык текшерүүлөр менен ырасталган жана ырасталбаган коронавирус инфекциясы (COVID-19) менен ооругандар.

18. 4-5-баскычтагы В жана С гепатити менен ооругандар (боордун өнөкөт жетишсиздиги, боордун циррозу).

18-глава. Мамлекеттик кепилдиктер программасынын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү жана баалоо

95. Мамлекеттик кепилдиктер программасына мониторинг жүргүзүү жана баалоо көрсөтүлгөн медициналык кызматтардын натыйжалуулугун жана сапатын баалоо, көрсөтүлүүчү медициналык кызматтын жеткиликтүүлүгү жана сапаты жөнүндө пациенттердин пикирин изилдөө үчүн клиникалык колдонмолордо/протоколдордо чагылдырылган саламаттык сактоо уюмдары менен келишимдерди аткаруу индикаторлорунун негизинде саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүзөгө ашырылат.

Жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасынын
2-тиркемеси

Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнүн
ТАРТИБИ

1. Чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган жана ҮМБ/ЖДПБга катталган шартта Кыргыз Республикасында медициналык-санитардык жардам ала алышат.

2. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар каттоосу жана адистин жолдомосу болгон учурда Мамлекеттик кепилдиктер программасынын 1-тиркемесинде каралган көлөмдө жана шарттарда медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү алышат, буга төмөнкүлөр кирбейт:

- Мамлекеттик кепилдиктер программасынын 1-тиркемесинин 10-главасында көрсөтүлгөн амбулаториялык шарттардагы гемодиализ кызматтары. Гемодиализ кызматтары медициналык кызмат көрсөтүүнүн толук наркын төлөө менен көрсөтүлөт;

- химиялык терапия бөлүмүндө Мамлекеттик кепилдиктер программасынын 1-тиркемесинин 12-главасынын 80-пунктунда көрсөтүлгөн адистештирилген онкологиялык жардам.

Химиялык терапия бөлүмүндө жардам медициналык кызмат көрсөтүүнүн толук наркын төлөө менен көрсөтүлөт:

- Мамлекеттик кепилдиктер программасынын 1-тиркемесинин 14-главасында көрсөтүлгөн адистештирилген кардиохирургиялык жардам;

- кургак учук менен ооругандарга абацилляциядан кийин көрсөтүлүүчү медициналык жардам.

Абацилляцияланган пациенттерге медициналык жардам медициналык кызмат көрсөтүүнүн толук наркын төлөө менен көрсөтүлөт.

3. Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринде билим алып жаткан, милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган чет өлкөлүк студенттер жылына 1 жолу катталган жери боюнча акысыз медициналык кароодон өтөт.

4. Камсыздандырылган чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Мамлекеттик кепилдиктер программасынан тышкары көрсөтүлүүчү медициналык кызматтар монополияга каршы саясат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген медициналык кызматтарга Баалардын прейскуранты боюнча акы төлөнүүчү негизде көрсөтүлөт.

5. Кыргыз Республикасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылбаган чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды медициналык тейлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 15-июнундагы № 346 "Чет элдик граждандарды медициналык тейлөө жөнүндө" токтому менен бекитилген Баалардын прейскурантына ылайык акы төлөнүүчү негизде жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жогоруда аталган токтомунда аныкталбаган Медициналык кызмат көрсөтүүлөр Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы менен макулдашуу боюнча Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишим боюнча иштеген саламаттык сактоо уюмдары тарабынан өз алдынча бекитилет.

Жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасынын
3-тиркемеси

Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин иштеген жарандарына жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнүн
ТАРТИБИ

1. Евразия экономикалык бирлигине (мындан ары - ЕАЭБ) мүчө мамлекеттердин эмгек мамилелеринде турган иштеген жарандары, эгерде аларга карата камсыздандыруучу тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык төгүмдөр төлөнсө, камсыздандырылган болуп эсептелет.

2. Кыргыз Республикасында иштегендер бирге жашаган алардын үй-бүлө мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын жарандары менен бирдей шарттарда Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полистерин сатып алууга укуктуу.

3. Кыргыз Республикасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден келген иштеген жарандар жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү төмөнкү медициналык кызматтарды алат:

- амбулаториялык шарттарда шашылыш, кечиктирилгис медициналык жардамды жана шашылыш консультациялык жардамды;

- баштапкы медициналык-санитардык жардамды;

- амбулаториялык деңгээлде реабилитациялык жана физиотерапиялык жардамды;

- стационарды алмаштыруучу жардамды;

- амбулаториялык шарттарда (АДБ/КДБ) адистештирилген медициналык-санитардык жардамды;

- дарылык жана вакциналык камсыздоону;

- амбулаториялык деңгээлде жарандарды жеңилдетилген дарылык камсыздоо;

- стоматологиялык жардамды;

- адистештирилген психиатриялык, онкологиялык, гемотологиялык, кардиохирургиялык жардамдарды камтыган стационардык жардамды;

- паллиативдик жардамды;

- иммунопрофилактиканы/вакцинацияны.

4. Жогоруда көрсөтүлгөн бардык медициналык кызматтар Кыргыз Республикасынын жарандарына милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылгандар катары ушул Мамлекеттик кепилдиктер программасынын 1-тиркемесинде каралган көлөмдө жана шарттарда көрсөтүлөт.

5. ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзүү максатында эмес жүргөн жарандарын медициналык тейлөө чет өлкөлүк жарандар катары ушул Мамлекеттик кепилдиктер программасынын 2-тиркемесинин 5-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарда жүргүзүлөт.