Горячая линия Фонда ОМС - 113 работает в штатном режиме. На сайте ведутся технические работы

Кыргыз Республикасынын саламаттык

сактоо министрлигине караштуу милдеттүү

медициналык камсыздандыруу фонду

kg ru

Отчёттор

ММК фондунун 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгында жарандар менен жүргүзүлгөн  иштери

ММК фондунун 2023 жылдын 1 кварталында жарандар менен жүргүзүлгөн иштери

ММК фондунун 2023 жылдын 1 кварталында жарандардын кайрылуулары боюнча жургүзүлгөн иштер

ММК фондунун 2022 жылы жарандардын кайрылуулары боюнча жургүзүлгөн иштер

ММК фондунун 2022 жылы жарандар менен жүргүзүлгөн иштери

2022-жылдын 12 айына ММК Полистери боюнча отчет

2022-жылдын 6 айына ММК Полистери боюнча отчет

ММК фондунун 2022 жылдын 9 айында жарандардын кайрылуулары боюнча жургүзүлгөн иштер

ММК фондунун 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында жарандар менен жүргүзүлгөн иштери

ММК фондунун 2022 жылдын 1 кварталында жарандардын кайрылуулары боюнча жургүзүлгөн иштер

ММК фондунун 2022 жылдын 1 кварталында жарандар менен жүргүзүлгөн иштери

2022-жылдын I- кварталынын жыйынтыгы боюнча жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуу жөнүндө маалымат

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жөнүндө маалымат

ММК фондунун 2021 жылы жарандардын кайрылуулары боюнча жургүзүлгөн иштер

ММК фондунун 2021 жылдын биринчи жарым жылдыгында жарандардын кайрылуулары боюнча жургүзүлгөн иштер