Кыргыз Республикасынын саламаттык

сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине

караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

kg ru