Горячая линия Фонда ОМС - 113 работает в штатном режиме. На сайте ведутся технические работы

Кыргыз Республикасынын саламаттык

сактоо министрлигине караштуу милдеттүү

медициналык камсыздандыруу фонду

kg ru

2022-жылга кассалык план

2022-жылдын январь айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын январь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 543 798,0 миң сом, ал эми чыгашалары 179 631,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын январь айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын январь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 164 233,2 миң сом, ал эми чыгашалары 729 901,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын январь айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

2022-жылдын февраль айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 552 403,1 миң сом, ал эми чыгашалары 105 009,1 миң сомду түзөт.

2022-жылдын февраль айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 508 494,0 миң сом, ал эми чыгашалары 147 000,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын февраль айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 363 305,0 миң сом, ал эми чыгашалары 1 786,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын февраль айына ММК Фондунун № 3 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 362 151,8  миң сом, ал эми чыгашалары 373,5 миң сомду түзөт.

2022-жылдын февраль айына ММК Фондунун № 4 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 409 410 миң сом, ал эми чыгашалары 47 631,7 миң сомду түзөт.

2022-жылдын февраль айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 361 778,3 миң сом, ал эми чыгашалары 55 060,5 миң сомду түзөт.

2022-жылдын февраль айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 668 338,0 миң сом, ал эми чыгашалары 967 575,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын февраль айына ММК Фондунун № 7 кассалык планы

2022-жылдын март айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 792 332,6 миң сом, ал эми чыгашалары 45 217,9 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 717 114,7 миң сом, ал эми чыгашалары 206 763,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 513 344,8 миң сом, ал эми чыгашалары 4 069,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 3 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 571 233,0 миң сом, ал эми чыгашалары 761,1 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 4 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 409 410 миң сом, ал эми чыгашалары 1 534,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 570 471,9 миң сом, ал эми чыгашалары 1 754,9 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 568 835,5 миң сом, ал эми чыгашалары 140 835 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 7 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 436 774,2 миң сом, ал эми чыгашалары 11 763,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 8 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 425 349 миң сом, ал эми чыгашалары 55 615,1 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 9 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 372 298,2 миң сом, ал эми чыгашалары 2 856,7 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 10 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 412 343,9 миң сом, ал эми чыгашалары 42 902,4 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 11 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 769 514,6 миң сом, ал эми чыгашалары 317 095,9 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 12 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 109 769,4 миң сом, ал эми чыгашалары 682 311,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 13 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын февраль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 830 207,1 миң сом, ал эми чыгашалары 180 979,1  миң сомду түзөт.

2022-жылдын март айына ММК Фондунун № 14 кассалык планы

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 648 749,4 миң сом, ал эми чыгашалары 56 655,1  миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 592 207,4 миң сом, ал эми чыгашалары 60 479,6  миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 636 005,1 миң сом, ал эми чыгашалары 4 832,5  миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 3 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 631 172,7 миң сом, ал эми чыгашалары 143,3  миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 4 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 631 031,4 миң сом, ал эми чыгашалары 245 000,0  миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 386 031,4 миң сом, ал эми чыгашалары 13 115,1  миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 341 931,3 миң сом, ал эми чыгашалары 57 215,2  миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 7 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 829 403,7 миң сом, ал эми чыгашалары 1 454 297,1  миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 8 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 664 391,5 миң сом, ал эми чыгашалары 153 927,2  миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 9 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 510 464,3 миң сом, ал эми чыгашалары 70 641,4 миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 10 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын апрель айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 442 066,6  миң сом, ал эми чыгашалары 2 170,6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын апрель айына ММК Фондунун № 11 кассалык планы

2022-жылдын май айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 440 599,0 миң сом, ал эми чыгашалары 6 570,1 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 434 028,9 миң сом, ал эми чыгашалары 57 523,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 376 528,2 миң сом, ал эми чыгашалары 68,6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 3 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 376 682,4 миң сом, ал эми чыгашалары 57 523,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 4 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 322 542,0 миң сом, ал эми чыгашалары 3 382,9 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 819 177,1 миң сом, ал эми чыгашалары 457 829,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 554 052,6 миң сом, ал эми чыгашалары 2 704,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 7 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 551 347,8 миң сом, ал эми чыгашалары 160 000,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 8 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 551 185,8 миң сом, ал эми чыгашалары 984 665,6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 9 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 566 525,9 миң сом, ал эми чыгашалары 71 668,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 10 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын май айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 547 621,6 миң сом, ал эми чыгашалары 130 000,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын май айына ММК Фондунун № 11 кассалык планы

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 426 107,5 миң сом, ал эми чыгашалары 570,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 430 015,9 миң сом, ал эми чыгашалары 4 478,4 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 425 544,0 миң сом, ал эми чыгашалары 77 122,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 3 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 373 629,0 миң сом, ал эми чыгашалары 5 059,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 4 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 489 313,5 миң сом, ал эми чыгашалары 2 305,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 487 026,4 миң сом, ал эми чыгашалары 59 046,1 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 428 238,6 миң сом, ал эми чыгашалары 3 358,1 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 7 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 425 385,3 миң сом, ал эми чыгашалары 1 014 892,7 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 8 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 410 551,7 миң сом, ал эми чыгашалары 8 452,1 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 9 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 384 168,4 миң сом, ал эми чыгашалары 497 496,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 10 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 886 672,1 миң сом, ал эми чыгашалары 290 707,9 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 11 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июнь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 853 229,9 миң сом, ал эми чыгашалары 302,6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июнь айына ММК Фондунун № 12 кассалык планы

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 849 144,9 миң сом, ал эми чыгашалары 58 543,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 790 601,7 миң сом, ал эми чыгашалары 12 225,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 779 811,3 миң сом, ал эми чыгашалары 3 326,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 3 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 776 484,5  миң сом, ал эми чыгашалары 230 211,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 4 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 546 272,7  миң сом, ал эми чыгашалары 13 456,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 534 505,1  миң сом, ал эми чыгашалары 2 910,7 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 533 214,1  миң сом, ал эми чыгашалары 6 057,6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 7 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 527 387,6  миң сом, ал эми чыгашалары 20,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 8 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 527 367,6 миң сом, ал эми чыгашалары 61 106,7 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 9 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 466 260,9 миң сом, ал эми чыгашалары 1 987,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 10 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 464 292,2 миң сом, ал эми чыгашалары 1 061 644,7 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 11 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 256 801,0 миң сом, ал эми чыгашалары 483 579,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 12 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 773 298,4 миң сом, ал эми чыгашалары 40 176,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 13 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын июль айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 989 903,5 миң сом, ал эми чыгашалары 133 970,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын июль айына ММК Фондунун № 14 кассалык планы

2022-жылдын август айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 857 282,2 миң сом, ал эми чыгашалары 4 386,5 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 852 908,3 миң сом, ал эми чыгашалары 242 760,7 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 610 228,9 миң сом, ал эми чыгашалары 10 322,7 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 3 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 599 906,2 миң сом, ал эми чыгашалары 418,9 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 4 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 599 722,6 миң сом, ал эми чыгашалары 218,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 599 546,4 миң сом, ал эми чыгашалары 366,6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 600 688,6 миң сом, ал эми чыгашалары 62 317,4 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 7 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 238 374,2 миң сом, ал эми чыгашалары 667 166,9 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 8 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 571 207,3 миң сом, ал эми чыгашалары 150,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 9 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 571 159,8 миң сом, ал эми чыгашалары 34 703,4 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 10 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 798 279,5 миң сом, ал эми чыгашалары 757 801,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 11 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын август айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 040 521,9 миң сом, ал эми чыгашалары 97 749,4 миң сомду түзөт.

2022-жылдын август айына ММК Фондунун № 12 кассалык планы

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 944 480,6 миң сом, ал эми чыгашалары 64 780,1 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 879 700,5 миң сом, ал эми чыгашалары 5 537,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 874 162,7 миң сом, ал эми чыгашалары 14 086,5 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 3 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 860 356,3 миң сом, ал эми чыгашалары 296 343,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 4 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 565 583,8 миң сом, ал эми чыгашалары 1 021,4 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 567 019,8 миң сом, ал эми чыгашалары 2 787,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 864 292,5 миң сом, ал эми чыгашалары 60 874,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 7 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 803 417,7 миң сом, ал эми чыгашалары 75 986,7 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 8 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 327 440,1 миң сом, ал эми чыгашалары 637 900,1 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 9 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 189 533,5 миң сом, ал эми чыгашалары 751 090,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 10 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 915 158,3 миң сом, ал эми чыгашалары 37 399,6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 11 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын сентябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 252 820,6 миң сом, ал эми чыгашалары 0,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын сентябрь айына ММК Фондунун № 12 кассалык планы

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 254 631,9 миң сом, ал эми чыгашалары 63 649,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 191 023,2 миң сом, ал эми чыгашалары 10 731,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 181 084,4 миң сом, ал эми чыгашалары 265 692,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 3 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 917 153,2 миң сом, ал эми чыгашалары 1 628,5 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 4 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 918 330,1 миң сом, ал эми чыгашалары 4 105,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 914 229,6 миң сом, ал эми чыгашалары 61 416,5 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 852 813,1 миң сом, ал эми чыгашалары 12 925,6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 7 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 571 207,3 миң сом, ал эми чыгашалары 150,0 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 8 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 571 159,8 миң сом, ал эми чыгашалары 34 703,4 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 9 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 798 279,5 миң сом, ал эми чыгашалары 757 801,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 10 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын октябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 241 835, 2 миң сом, ал эми чыгашалары 146, 6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 11 кассалык планы

2022-жылдын ноябрь айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын ноябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 163 978, 3 миң сом, ал эми чыгашалары 390 100,8 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын ноябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 775 260,3  миң сом, ал эми чыгашалары 5 730,0  миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын ноябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 769 540,9 миң сом, ал эми чыгашалары 62 909,6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 7 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын ноябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 706 701,6 миң сом, ал эми чыгашалары 36 126,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 8 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын ноябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 670 575,3 миң сом, ал эми чыгашалары 3 833,6 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 9 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын ноябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 167 520,4 миң сом, ал эми чыгашалары 310 479,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 10 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын ноябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 730 324,0 миң сом, ал эми чыгашалары 464 349,7 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 11 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын ноябрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 466 257,8 миң сом, ал эми чыгашалары 656 303,1 миң сомду түзөт.

2022-жылдын октябрь айына ММК Фондунун № 12 кассалык планы

2022-жылдын декабрь айына ММК Фондунун кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын декабрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 870 053,2 миң сом, ал эми чыгашалары 23 412,9 миң сомду түзөт.

2022-жылдын декабрь айына ММК Фондунун № 1 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын декабрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 846 795,3 миң сом, ал эми чыгашалары 167 538,2 миң сомду түзөт.

2022-жылдын декабрь айына ММК Фондунун № 2 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын декабрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 679 257,1 миң сом, ал эми чыгашалары 1110 612,4 миң сомду түзөт.

2022-жылдын декабрь айына ММК Фондунун № 3 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын декабрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 571 384,9 миң сом, ал эми чыгашалары 2 264,5 миң сомду түзөт.

2022-жылдын декабрь айына ММК Фондунун № 4 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын декабрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 577 215,9 миң сом, ал эми чыгашалары 7 636,3 миң сомду түзөт.

2022-жылдын декабрь айына ММК Фондунун № 5 кассалык планы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, 2022-жылдын декабрь айына ММК фондунун кирешелери өтмө калдык менен бирге 1 570 991,6 миң сом, ал эми чыгашалары 100 024,0миң сомду түзөт.

2022-жылдын декабрь айына ММК Фондунун № 6 кассалык планы